Άρθρα

Πράσινη μετάβαση και στην οικοδομική δραστηριότητα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
πολιτικού μηχανικού- κατασκευαστή PKK Constructions

Πολλές είναι οι παράμετροι που θα συμβάλουν στο να είναι η χώρα μας πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση και το αποτύπωμά της να ενισχύσει την οικονομία και την ανάπτυξη. Μάλιστα, ήδη διαθέτει τις προδιαγραφές και η εφαρμογή της μπορεί να ξεκινήσει από τομείς που έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία και τους πολίτες. Πρόκειται ουσιαστικά για την περιβαλλοντική προστασία και εκτός από τη μείωση των εκπομπών CO2 συνδέεται άρρηκτα και με τη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, την κυκλική οικονομία, την προστασία των οικοσυστημάτων, την εξοικονόμηση της ενέργειας, την αποφυγή της σπατάλης κ.ά. Όλα τα παραπάνω συμβάλουν φυσικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υγείας.

Η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη φαίνεται πως αποτελεί μονόδρομο στην εποχή μας όταν όλοι μιλούν για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Οι κοινωνίες πρέπει να στραφούν σε πιο οικολογικές μορφές ενέργειας υιοθετώντας δράσεις και μέτρα, τα οποία θα «αγκαλιάσουν» οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Η αναγκαιότητα της μετάβασης σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας είναι άλλωστε κάτι που επισημάνθηκε και στο συνέδριο του Economist από πλήθος ομιλητών. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές και για την ανάγκη δημιουργίας ενός «πράσινου ΑΕΠ», αλλά και στην αναγκαιότητα σχεδιασμού στρατηγικών και πολιτικών που θα αποφέρουν κλιματικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια. Οι αλλαγές που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια καθιστούν αναγκαίο να στραφούμε σε νέες εναλλακτικές σε διάφορους κλάδους, χωρίς να εξαιρούμε και τον κλάδο των υποδομών. Η οικοδομική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και ουσιώδη ρόλο.

Ένας κλάδος που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από τις ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Kαι ο κλάδος της οικοδομής πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής. Έτσι μπορούν να κατασκευαστούν κτήρια με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και θα στηρίζονται στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Άλλωστε μια «πράσινη» δραστηριότητα θα συμβάλει τόσο στην τοπική οικονομία, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ θα έχει πάντα ως κύριο γνώμονα το περιβάλλον.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το