Τοπικά

Στη σημερινή συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜΒ το θέμα της πρόσληψης προσωπικού

ΔΕΥΑΜΒ

Συνεδριάζει σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι  η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και η δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων καταναλωτών άρδευσης στις περιοχές Αϊδινίου, Μικροθηβών, Διμηνίου και Σέσκλου.  Τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της με αριθμ. εμπ. Πρωτ. 16/08-10-2015 απόφασης του Δ/ντή Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών περί επιβολής Πειθαρχικής Ποινής. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Ενημέρωση του Δ.Σ. περί απαιτήσεων-ισχυρισμών-ενστάσεων της ΟΛΒ ΑΕ (βάσει της εξώδικης όχλησης προς τη ΔΕΥΑΜΒ) και λήψη σχετικής απόφασης.

3. Ζ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

4. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 18.200,00€, πλέον ΦΠΑ.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2015-2016», προϋπολογισμού 6.706,35€, πλέον ΦΠΑ.

6. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 303/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδρομέτρων», προϋπολογισμού 79.984,00€, πλέον ΦΠΑ.

7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας.

8. Θέματα καταναλωτών.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

9. Λήψη Απόφασης επί της από 13-10-2015 Ενστάσεως του Αναδόχου για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

10. Έγκριση Χορήγησης Προκαταβολής πέντε τοις εκατό (5%) για το Έργο: «Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου – Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου».

11. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου – Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου».

12. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

13. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ. Βόλου». Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού) του έργου: «Νο 11 – Κατασκευή Νέων Παροχών Ύδρευσης σε Διάφορες Θέσεις του Δήμου Βόλου»

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδρομέτρων», προϋπολογισμού 79.984,00€ πλέον ΦΠΑ.

16. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση τομών σε δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ» με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού 2.610,00€, πλέον ΦΠΑ.

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Νο 19 – Ανόρυξη και συντήρηση γεωτρήσεων».

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Νο24 – Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού γεώτρησης Φυλακών & αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού γεώτρησης Αλεξάνδρου Β’».

19. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Νο1 Εργασίες Συντήρησης Αρδευτικών Δικτύων»

20. Ενημέρωση Δ.Σ. για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων καταναλωτών άρδευσης στις περιοχές Αϊδινίου, Μικροθηβών, Διμηνίου και Σέσκλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το