Τοπικά

Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

 

Με απόφαση του δημάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου Π. Κουτσάφτη ορίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως αντιδήμαρχοι με θητεία έως 31/12/2023 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς ορίστηκε ο κ. Αναστάσιος Γαρυφάλλου και αναλαμβάνει την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης και την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Επίσης θα συνεπικουρεί τον δήμαρχο στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) και θα αναλάβει τα θέματα πρωτογενούς τομέα.
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου ορίστηκε ο κ. Απόστολος Σουλδάτος και στις αρμοδιότητες που του μεταβιβάστηκαν περιλαμβάνεται η συνεπικούριση του δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, το Γραφείο ΚΕΠ, η εποπτεία και η ευθύνη των κοιμητηρίων και η ευθύνη της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. Ακόμη αναλαμβάνει διοικητικά θέματα όπως η εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
Αντιδήμαρχος ορίστηκε και ο κ. Βασιλείος Ρεπανίδης και έχει την ευθύνη για θέματα καθαριότητας και πρασίνου, την ευθύνη για τα αδέσποτα, την ευθύνη για θέματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς, την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων.
Αντιδήμαρχος ορίστηκε και ο κ. Ανέστης Αλτίνης που θα έχει την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, για θέματα πολιτικής προστασίας, την ευθύνη για θέματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
Επίσης ορίστηκε αντιδήμαρχος ο κ. Απόστολος Κοντογιώργος με αρμοδιότητες ανάπτυξης και προγραμματισμού, τεχνικών έργων, ηλεκτροφωτισμού και άλλες αρμοδιότητες στη Δ.Ε. Ζαγοράς.
Ακόμη, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Μούτος για δράσεις που αφορούν στην πορεία και εξέλιξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το