Πολιτισμός

Μεγάλη οικονομική ανάσα για τους Έλληνες δημιουργούς

Ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί η τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Με την τροπολογία αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση από τους δημιουργούς αμοιβών από ανεξόφλητα δικαιώματα προηγούμενων χρόνων, πρόβλημα που δημιουργήθηκε, σε μεγάλη ένταση, κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων μέχρι την αναστολή λειτουργίας της ΑΕΠΙ και την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Παράλληλα, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα οι δημιουργοί να χάσουν, μετά την πτώχευση της ΑΕΠΙ, σημαντικό κομμάτι των αμοιβών που δικαιούνται, ορίζεται πλέον πως τα έσοδα από δικαιώματα καθώς και οι απαιτήσεις από δικαιώματα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης – εν ενεργεία και πτωχευμένων – αλλά και του ΟΠΙ, θα είναι ακατάσχετα και δεν θα μπορούν να συμψηφιστούν με χρέη στην εφορία και στο Δημόσιο έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν πλέον οι αμοιβές των δημιουργών. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα έσοδα από δικαιώματα που οφείλονται από χρήστες μουσικής στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ενώ ακατάσχετα θα είναι και τα ποσά της διανομής που προορίζονται για τους δικαιούχους και για όσους λαμβάνουν περιοδικά ασφαλιστικά βοηθήματα.

Ξεκαθαρίζεται επίσης πως ο ΟΠΙ, ο οποίος δεν είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχος νέου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από δικαιώματα σε άλλους σκοπούς πέραν της διανομής στους δικαιούχους.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το