Τοπικά

Καμία νέα παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία καλεί τους αγρότες να επισπεύσουν τη διαδικασία. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία (18/6/2019) και μέχρι τις 15/7/2019, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός και 3% για όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη φορά το 2019. Μετά τις 15/7/2019 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δε θα πληρώνονται.

Στην ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρονται: «Την Τρίτη 18/6/2019, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019. Με δεδομένο ότι ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα από την ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι τελική, υποχρεωτική από τον κοινοτικό κανονισμό, ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύστημα θα κλείσει οριστικά για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις στις 12 μ. αυτής της μέρας».

Τα δικαιολογητικά
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου- Βορείων Σποράδων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υπέβαλαν ΟΣΔΕ 2018 είναι:
1. Κωδικοί Τaxisnet από τον λογιστή ή κωδικός υποβολής για πύλη. 2. ΑΦΜ. 3. E-mail και κινητό. 4. ΑΤΑΚ για όλα τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών). 5. Αντίγραφο Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια (το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από Taxisnet). 6. Προαιρετικά: Συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες (για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν ήδη υποβληθεί).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλλουν ΟΣΔΕ για πρώτη φορά: 1. Κωδικοί Τaxisnet από τον λογιστή ή εναλλακτικά κωδικός υποβολής για πύλη. 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (για όσους δεν έχουν αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ). 3. Αντίγραφο ταυτότητα ή διαβατηρίου. 4. Έντυπο που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ. 5. Ε-mail. 6. Κινητό. 7. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης. 8. Αντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (σε όσους υπάρχει). 9. Αντίγραφο Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια (το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από Taxisnet). 10. Αντίγραφο ενοικιαστηρίων όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, καθώς και ο ΑΤΑΚ του κάθε αγροτεμαχίου (αναγράφεται στο Ε9 των ιδιοκτητών), 11. Συντεταγμένες με υπογραφή και σφραγίδα τοπογράφου ή τοπογραφικά με συντεταγμένες για όλα τα αγροτεμάχια.
Επιπλέον: Για όσους δηλώνουν σιτάρια πιστοποιημένου σπόρου καρτέλες και τιμολόγια, για όσους δηλώνουν μελίσσια αντίγραφο μελισσοκομικού μητρώου, για τους κτηνοτρόφους αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων πλήρως συμπληρωμένο με σφραγίδα κτηνιατρείου, για όσους έχουν βιολογικά σιτάρια βεβαίωση συμμόρφωσης έτους 2018 από τον Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών. Για τα νομικά πρόσωπα: Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018, έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018, ισοζύγιο έτους 2018, υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου – κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου (υποχρεωτικό στην οριστικοποίηση για νομικά πρόσωπα και ιερές μονές όταν δηλώνεται κύριος οικονομικός διαχειριστής νεοεισερχόμενος).

Αιτήσεις για «Μικρές Εκμεταλλεύσεις»
Περιθώριο μέχρι τις 25 Ιουνίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για το Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων», μετά από παράταση που δόθηκε. Στο μεταξύ, άλλη τροποποιητική απόφαση για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων», ορίζει πως δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις των φορολογικών στοιχείων των υποψηφίων που αφορούν σε μεταβολή των δηλωθέντων εισοδημάτων μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2018.
Οι αιτήσεις μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης
Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2019 ως την Δευτέρα, 1/7/2019. Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του ελάχιστου διαστήματος, τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης τόσο οι γεωργοί όσο και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων έτους 2019. Για την ενημέρωση των γεωργών και των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων έτους 2019 διευκρινίζεται ότι:

– Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2019 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019, η οποία ορίζεται στις 18/06/2019.
– Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2019, ήτοι 31/05/2019.
Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2019 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2019.
– Η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 1/7/2019) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Δευτέρα, 15/07/2019.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το