Τοπικά

Εκσυγχρονίζονται τα ΚΕΠ του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε Βελεστίνο και Στεφανοβίκειο

 

Σε φάση υλοποίησης εισήλθε η υλοποίηση του έργου για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δήμου Ρήγα Φεραίου, συνολικού προϋπολογισμού 109.938,40 ευρώ, καθώς προκηρύχτηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος Δημ. Νασίκας.
Η δράση αφορά τα καταστήματα ΚΕΠ Βελεστίνου, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου – 64 και ΚΕΠ Στεφανοβικείου, απέναντι από την κεντρική πλατεία του χωριού.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παρεμβάσεις αφορούν την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν έργο σχεδιάζεται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ με την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών τους βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και μέσω αντίστοιχων εργασιών. Για την εύρυθμη λειτουργία τους και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών καθίσταται απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στη διεύθυνση rigas-feraios.gr/.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κ.λπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Δημαρχείο ή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5 Δεκεμβρίου (11 π.μ.).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το