Τοπικά

Δωρεάν διαμονή γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών που θα ενισχύσουν το καλοκαίρι το Κέντρο Υγείας Σκιάθου

Αίτημα στον Δήμο Σκιάθου κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο νησί για την παροχή δύο κατάλληλων καταλυμάτων διαμονής, για έναν γιατρό και έναν διασώστη, για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Ο γιατρός και ο διασώστης θα μετακινούνται με αποφάσεις της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω των αυξημένων και επειγουσών αναγκών του Κ.Υ. Σκιάθου και θα καλύψουν συγκεκριμένες εφημερίες χωρίς να έχουν μόνιμη και σταθερή παρουσία στο νησί.
Ο Δήμος Σκιάθου δεν διαθέτει κατάλυμα σε κάποιο δημοτικό ακίνητο ούτε δημοτικό ξενώνα για να ικανοποιήσει το αίτημα. Για την κάλυψη της διαμονής τους θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχειακού τύπου υποδομές /ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Σκιάθου και, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, σύμφωνα με έγγραφο στις 11/6 του διευθυντή του Κέντρου Υγείας, θα μετακινηθεί επιπλέον ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες που θα το στελεχώσουν την καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι η παροχή διαμονής αφορά συνολικά επτά δωμάτια έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι με ομόφωνη απόφασή τους, ενέκριναν την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο μετακινούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την καλοκαιρινή περίοδο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους στον Δήμο Σκιάθου την απόφαση μετακίνησης της 5ης ΥΠΕ και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, ούτε έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στο νησί όπου θα υπηρετήσουν.
Σημειώνεται ότι το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου εξέδωσε την αρ.πρωτ. 5452/1-6-2020 βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο «δαπάνες σίτισης και διαμονής εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες ορεινών ή νησιωτικών δήμων».

Το έργο του φρέατος Φτελιάς
Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)».
Το έργο αφορά στην άδεια χρήσης νερού υδρογεωτρήσεων και φρέατος για την ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου. Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν απολήψεις από υπόγεια νερά μέσω φρέατος και γεωτρήσεων. Μετέπειτα, το νερό συλλέγεται, προσωρινά αποθηκεύεται και απολυμαίνεται σε κεντρική δεξαμενή, από την οποία ξεκινάει η διανομή του στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου εκτείνεται ως επί το πλείστον σε περιοχές εντός οικισμού αλλά και σε περιοχές εκτός ορίων, περιφερειακά του οικισμού. Μαζί με το έργο του φρέατος της Φτελιάς και των γεωτρήσεων, συμπαρασύρονται και τα συνοδά έργα όπως το δίκτυο διανομής πόλης Σκιάθου, κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης, δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς, σύνδεση γεώτρησης Αγ. Αντωνίου με την κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας του δικτύου, δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου (1,2 και Αυστριακός) με την κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας, δίκτυο πηγής Προφήτη Ηλία.
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει κατατεθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.
Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δράσεων ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων του νησιού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το