Τοπικά

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Αργαλαστή

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου θα αποκτήσει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που θα λειτουργήσει μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Αργαλαστής και κατά την περίοδο λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Μαγνησίας.
Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί στη θέση «Ρούδες». Στο ΧΥΤΑ, στην Αργαλαστή, καταλήγουν τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Η συνολική έκταση ανέρχεται σε περίπου 41.973,05m2 από τα οποία ο ΧΥΤΑ καταλαμβάνει έκταση 17.500 m2. Η συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ ήταν 123.440 m3 (112.000 τόνοι), εκ των οποίων στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι είναι διαθέσιμα 68.000 m3. Το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης χωροθετημένο εντός έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Νοτίου Πηλίου και βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η μέση ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΑ από την έναρξη λειτουργίας μέχρι και το 2018 ανήλθε σε 6.190 τόνους ενώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από το έτος 2019-2023, σε 4.700 τόνους/έτος και ακολούθως σταδιακά υπό την προϋπόθεση της επίτευξης του συνόλου των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, μέχρι το 2024 στο 50% της παραγωγής, ήτοι περίπου 2.350 τόνους ετησίως. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 2.000 m2. Ο Σταθμός θα λειτουργήσει μετά το πέρας λειτουργίας του ΧΥΤΑ και επομένως, θα έχει δυναμικότητα για τη μεταφόρτωση 20 τόνων ημερησίως ή 4.700 tn/έτος απορριμμάτων, η οποία σταδιακά θα μειωθεί σε 10 τόνους ημερησίως ή 2.350 τόνους ετησίως, τα οποία στη συνέχεια, θα μεταφέρονται προς επεξεργασία στην υπό μελέτη Μονάδα Επεξεργασίας όταν κατασκευαστεί.
Όταν ο χώρος διάθεσης, δηλαδή ο ΧΥΤΑ, φθάσει στην τελική του χωρητικότητα θα λάβουν χώρα τα προβλεπόμενα έργα τελικής κάλυψης και αποκατάστασής του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το