Τοπικά

Δέκατη παράταση από το 2016 για το αποχετευτικό της Σούρπης – Χορηγήθηκε μετά από αίτημα του εργολάβου

Μια ακόμη παράταση, η δέκατη στη σειρά από το 2016, δόθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού στον εργολάβο, για την ολοκλήρωση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού». Η παράταση θα είναι εξαμηνιαία μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2021, ενώ να αναφερθεί ότι η ανάδοχος εταιρεία ΑΕΤΕΘ ΑΕ είχε ζητήσει 328 ημερολογιακές ημέρες επικαλούμενη καθυστέρηση λόγω βροχοπτώσεων και πανδημίας κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, το 2014 η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε στην εργολαβική εταιρεία, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, ενώ βάσει της τεχνικής μελέτης, ο προϋπολογισμός ανέρχονταν σε 9.362.760 (με ΦΠΑ) και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 18 μηνών.
Η πρώτη παράταση χορηγήθηκε το 2016 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 175 ημέρες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η δεύτερη παράταση για τέσσερις μήνες χορηγήθηκε τον Αύγουστο του 2016, ενώ η τρίτη και η τέταρτη για συνολικά πέντε μήνες και 29 ημέρες με αντίστοιχες αποφάσεις το 2019.
Η χορήγηση της δεύτερης παράτασης κατά 179 ημέρες δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017, η έκτη τον Μάιο του 2018 για έξι μήνες και η έβδομη πάλι για έξι μήνες τον Μάιο του 2019. Η όγδοη παράταση χορηγήθηκε για επτά μήνες, η ένατη πάλι για επτά μήνες τον Φεβρουάριο του 2020.

Το αίτημα για τη δέκατη παράταση κατατέθηκε στον Δήμο Αλμυρού στις 22 Ιουνίου, με τον εργολάβο να ζητεί συνολική προθεσμία 328 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 16 Ιουνίου 2021. Για τη χορήγησή της πριν το θέμα φτάσει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, υπήρξε η με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6682/29-07-2020, διατύπωση θετικής γνώμης.
Ο δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαγ. Χατζηκυριάκος τόνισε στη εισήγηση – πρότασή του ότι «λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που επικαλείται η ΑΕΤΕΘ ΑΕ και επειδή υπήρξε καθυστέρηση κατά 34 ημερολογιακές ημέρες στην εκτέλεση του έργου από τις βροχοπτώσεις κατά την παρελθούσα περίοδο, λόγω της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19 και επειδή έχει κατασκευαστεί σχεδόν όλο το δίκτυο των αγωγών, να χορηγηθεί εξάμηνη παράταση», η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το