Τοπικά

Οι προτάσεις της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Έληξε την Τετάρτη 15/7 η δημόσια διαβούλευση για το “Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης”.
Στον επόμενο μήνα το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στη Βουλή και θα εναρμονίζει με την Ελληνική Νομοθεσία μια σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών και αποφάσεων που στοχεύουν στη μείωση των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, αλλα και τον τρόπο ελέγχου της ποιότητας του.

Η Επιστημονική Ομάδα της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ συνέταξε και κατέθεσε στο ΥΠΕΝ, τις παρακάτω προτάσεις:
1. Σε αστικές περιοχές που γειτονεύουν ή έχουν εντός των διοικητικών τους ορίων βαριές βιομηχανίες τσιμέντου, χαλυβουργίας, ασβεστοποιίες, κλπ να δημιουργηθούν άμεσα και κατά προτεραιότητα δίκτυα μετρητών, προσιτά στο κοινό, τα οποία θα μετρούν σε πραγματικό χρόνο, διοξείδιο του θείου (SO2), διοξείδιο του αζώτου (NO2), οξείδια του αζωτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και αιωρούμενα σωματίδια PM10 και PM2. 5.
2. Από το ίδιο δίκτυο αλλά σε μηνιαία τακτική βάση να μετρώνται οι ρύποι μόλυβδος (Pb). βενζόλιο, αμμωνία καθώς και πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου. Η παραπάνω πρόταση ουσιαστικά αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 50 του 2008,που ορίζει όλα τα ανωτέρω.
3. Από το 2013 βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση για τον περιορισμό εκπομπών του Υδράργυρου (Hg), που επικαιροποιήθηκε το 2017, γνωστή ως σύμβαση “ΜΙΝΑΜΑΤΑ”. Η σύμβαση προτείνει τον δραστικό περιορισμό και των βιομηχανικών εκπομπών. Για το λόγο αυτό προτείναμε το προβλεπόμενο δίκτυο μετρητών να εξοπλισθει και με αισθητήρες καταγραφής του Υδράργυρου (πάντα κατά προτεραιότητα στις αστικές περιοχές που πλήττονται από βιομηχανικές εκπομπές)
4. Προτείναμε την τακτική μέτρηση διοξινών και φουρανίων σε ζωϊκό/φυτικό κεφάλαιο γύρω από τις βιομηχανίες και να θεσπιστεί όριο για τα βαρέα μέταλλα στο έδαφος, που δεν υπάρχει στην Ελληνική νομοθεσία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το