Τοπικά

Μεταφορά από τον προβλήτα 1 στον προβλήτα 3 του scrap με χρηματοδότηση 2,9 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Μεταφέρεται από τον προβλήτα 1 στον προβλήτα 3, η δραστηριότητα διακίνησης χύδην παλαιοσίδηρου (scrap) στο λιμάνι του Βόλου, με έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000 ευρώ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, του μεγάλου έργου, με το οποίο αντιμετωπίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διακίνηση του σκραπ στο λιμάνι του Βόλου και ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΟΛΒ ΑΕ.

«Λύνουμε ένα πάγιο, χρόνιο αίτημα των κατοίκων των Παλαιών, των παράκτιων περιοχών του Παγασητικού και βελτιώνουμε το περιβάλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Μετά από συνεργασία που είχαμε με τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 ένα μεγάλο έργο ουσίας που αναβαθμίζει τις υποδομές του λιμανιού και προστατεύει το περιβάλλον. Με σχέδιο και προγραμματισμό προχωράμε στη μεταφορά της δραστηριότητας διακίνησης χύδην παλαιοσιδήρου στον προβλήτα 3, σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, που πληρούν όλους τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο
Αφορά στην αναβάθμιση και μεταφορά της υποδομής διακίνησης και επεξεργασίας παλαιοσιδήρου (scrap) σε άλλο τμήμα του λιμένα και ειδικότερα στον Προβλήτα Νο3. Οι εργασίες προβλέπονται σε έκταση επιφάνειας περίπου 19.500 τετραγωνικών μέτρων στο ανατολικό τμήμα του προβλήτα 3 του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ο παραπάνω χώρος θα διαμορφωθεί για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων διακίνησης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) που σήμερα εκτελείται στον ανατολικό Προβλήτα 1, ώστε να τηρηθούν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

Περιλαμβάνει:
α) Την κατασκευή του δαπέδου απόθεσης του παλαιοσιδήρου μετά των αναγκαίων έργων για συλλογή των στραγγιδίων της διαβροχής, εκπλύσεως της επιφάνειας και πιθανής ισχυρά βροχόπτωσης.
β) Την αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης ανωδομής του κρηπιδότοιχου με τις συναρτώμενες διαμορφώσεις όπως επιβάλλονται για τους λειτουργικούς λόγους.
γ) Την κατασκευή του συγκροτήματος επεξεργασίας στραγγιδίων και απόνερων διαβροχής, έκπλυσης επιφάνειας απόθεσης και πιθανών όμβριων.
δ) Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης των στραγγιδίων διαβροχής του scrap και των πιθανών όμβριων (αποχέτευση χώρου διαβροχής) μετά των φρεατίων και δικτύων.
ε) Τα έργα εξυγίανσης και διαμόρφωσης των παρακείμενων χωμάτινων επιφανειών, του υπόβαθρου του χώρου απόθεσης, κλπ.
στ) Την διαμόρφωση των επιφανειών κυκλοφορίας, ελιγμών, προσέγγισης, φόρτωσης και μεταφοράς του scrap μέσω των βαρέων οχημάτων και γενικότερα την κυκλοφοριακή οργάνωση του χώρου.
ζ) Τις κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις.
η) Επί μέρους κατασκευαστικές λεπτομέρειες και εργασίες.
Οφέλη
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η αναβάθμιση του λιμένα του Βόλου λόγω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του μέσω:
α. της επέκτασης και ποιότητας των δαπέδων κατασκευής
β. του σύγχρονου συστήματος διαβροχής του scrap και
γ. του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των απόνερων της διαβροχής του.
Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι εμπλεκόμενοι στην διακίνηση του scrap, ο πληθυσμός της πόλης του Βόλου και κατ’ επέκταση των παράκτιων περιοχών ολόκληρου του Παγασητικού Κόλπου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το