Τοπικά

Με εισιτήριο από 11 ως και 75 ευρώ η επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

Στην καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α΄ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του, προχώρησαν οι υπουργοί Οικονομικών – Περιβάλλοντός και Ενέργειας. Το εισιτήριο επίσκεψης θα αποτελεί πόρο του οικείου Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ).
Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, οι επισκέπτες του ΕΘΠΑΒΣ έχουν την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου από 11 ως και 75 ευρώ για την είσοδό τους, ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία εξασκούν εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ, με τους τρόπους και το αντίτιμο που ορίζεται.
Το εισιτήριο επιβαρύνεται με ΦΠΑ και με τέλος 30% υπέρ Πράσινου Ταμείου (υπολογίζεται επί του καθαρού αντιτίμου, προ ΦΠΑ), το οποίο αποδίδεται ετησίως απολογιστικά στο Πράσινο Ταμείο.
Τύποι εισιτηρίων εισόδου
Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίων εισόδου ανά κατηγορία χρήστη:
• Επισκέπτη: Αφορά (α) την είσοδο στο πάρκο μεμονωμένων ατόμων με σκάφος οργανωμένων εκδρομών, (β) την είσοδο με ιδιωτικό σκάφος, με ή χωρίς διανυκτέρευση και (γ) όσους επισκέπτες έρχονται για αλιευτικό τουρισμό.
• Εκπαιδευτικό: Αφορά την επίσκεψη με ομάδα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πληρώνεται από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους εξίσου.
• Ερευνητή: αφορά ερευνητές ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης και δυνατότητα παράτασης, με ή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση παράτασης λόγω κακοκαιρίας ή με επιβάρυνση σε περίπτωση διεύρυνσης του αντικειμένου της έρευνας.
• Επαγγελματία: αφορά επαγγελματίες, εξαιρουμένων των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων, που ασχολούνται με καταγραφή, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση της περιοχής και έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης και δυνατότητα παράτασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
• Ερασιτέχνη αλιέα: όταν η μεταφορά γίνεται με ιδιωτικό σκάφος, το εισιτήριο εισόδου ερασιτέχνη αλιέα καταβάλλεται επιπρόσθετα στο εισιτήριο εισόδου σκάφους και η είσπραξη γίνεται ηλεκτρονικά.
• Σκάφους για απλή διέλευση: Αφορά την είσοδο, τον πλου ή τη διέλευση, χωρίς δικαίωμα παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση/ αγκυροβόληση. Το εισιτήριο αυτό είναι ημερήσιο και περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου των επιβαινόντων αρκεί το σκάφος να μην παραμένει. Σε περίπτωση παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση/αγκυροβόλησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί επιπλέον εισιτήριο επισκέπτη.
• Σκάφους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επαγγελματικής αλιείας (εκτός όσων είναι ιδιοκτησίας μονίμων κατοίκων του Δήμου Αλοννήσου) για παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση: Περιλαμβάνει το τίμημα για την είσοδο, τον πλου ή την διέλευση και παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση σκάφους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το