Τοπικά

Κολυνδρίνη: Είμαστε αναρμόδιοι για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών

Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέας Κολυνδρίνη, κατά τη διάρκεια του χθεσινού Περιφερειακού Συμβουλίου, στην επερώτηση που κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσιαπλές και Νάνος, ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στη Μαγνησία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν είναι αρμόδιες ούτε για την αδειοδότηση, δηλ. τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, μήτε για τον έλεγχο της μη υπέρβασης του ορισμένου ορίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στην αγροτική έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας τους, το οποίο δεν προβλέπεται να υπολογίζεται για έκαστο Δήμο κατ΄αναλογία συμμετοχής της καλλιεργούμενης έκτασής του στην Περιφερειακή Ενότητα.

Ως αποκλειστικά αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν οριστεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η κ. Κολυνδρίνη αρχικά αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια, που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, τονίζοντας ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις.

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις ισχύουν μεταξύ άλλων ότι:

«… Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση – αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α’ 151) όπως ισχύει, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιοχών …

Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών … υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Η κ. Κολυνδρίνη υπογράμμισε ότι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι καταρχήν αρμόδιες για το χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων της περιοχής δικαιοδοσίας τους ως γης υψηλής παραγωγικότητας.
Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας έχει χαρακτηρίσει κατά το 2020 ότι χωροθετούνται σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας 279 αιτήματα χαρακτηρισμού της παραγωγικότητας Γεωργικής Γης προς εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, που αφορούν αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.158,498 στρεμμάτων (αμιγούς γεωργικής – μη δασικής έκτασης εμβαδού 8.101,863 στρεμμάτων), δηλ. ποσοστό 2,77% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Π.Ε. Μαγνησίας.

Είναι άγνωστο σε ποια αγροτεμάχια Π. εντός του επιτρεπόμενου ορίου του 1% (δηλ. των 6.339 στρεμμάτων Γ.Γ.Υ.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας θα εγκατασταθούν τελικά Φ/Β σταθμοί, καθότι Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας δεν προβαίνει σε χορήγηση αδείας εγκατάστασης.
Όπως προαναφέρθηκε, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και τον έλεγχο της μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου της συνολικής εγκαταστημένης ισχύος Φ/Β σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, μη επιμεριζόμενης κατά Δήμο, επιλαμβάνονται αρμοδίως με συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης οι Υπηρεσίες των διαχειριστών, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το