Τοπικά

Χιλιάδες οδηγοί στον Βόλο κινδυνεύουν με πρόστιμα – Στοχευμένοι έλεγχοι από την Τροχαία για παράνομα ηλεκτρικά δίκυκλα

Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ιδιοκτήτες ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων και στον Βόλο, καθώς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι απέναντι στον Νόμο, αντιμετωπίζοντας μέχρι και ποινικές ευθύνες πλημμεληματικού χαρακτήρα…

Επιπλέον να καταβάλλουν χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επειδή το ηλεκτρικό τους δίκυκλο δεν εντάσσεται στην κατηγορία του ποδηλάτου, αλλά σε αυτή του μοτοποδηλάτου. Έτσι θα πρέπει να διαθέτουν τόσο δίπλωμα οδήγησης για δίκυκλα μέχρι 50 κυβικά, πινακίδες στο όχημά τους, να το έχουν ασφαλισμένο, αλλά και να φορούν κατά την κίνησή τους κράνος ασφαλείας. Μεγάλο είναι το μπέρδεμα που επικρατεί σε αυτά τα οχήματα, τα οποία διαθέτουν πεντάλ, θέτοντας σε κίνηση τον ηλεκτροκινητήρα, λειτουργώντας βοηθητικά, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ομάδα μοντέλων, που σύμφωνα με έμπορο του Βόλου, κατασκευάζονται και εισάγονται από την Κίνα και είναι μια ενδιάμεση κατηγορία.
Ο διοικητής της Τροχαίας Βόλου Αθ. Κουλούρης μέσω της «Θ» προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων της Υπηρεσίας στους δρόμους της πόλης, για τον εντοπισμό οδηγών, που κινούνται με ηλεκτρικά σκούτερ και γενικά ηλεκτρικά οχήματα, για τα οποία απαιτείται η κατοχή όλων των προβλεπόμενων, βάσει της νομοθεσίας, εγγράφων. Μέχρι στιγμής η Τροχαία παρενέβη σε 3-4 περιστατικά ατυχημάτων, όπου υπήρχε εμπλοκή ηλεκτρικού, επιβάλλοντας τα ανάλογα πρόστιμα. «Οι έλεγχοι θα γίνουν περισσότερο στοχευμένοι», υπογραμμίζει ο διοικητής, που σημειώνει επίσης πως υπάρχουν αρκετά δίκυκλα στο πολεοδομικό συγκρότημα, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση του Νόμου. Υπενθυμίζει ότι η κίνηση χωρίς δίπλωμα επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ και επισύρει ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος. Ακόμα η απουσία ασφαλιστήριου συμβολαίου προβλέπει την επιβολή προστίμου 250 ευρώ.

Ευθύνη του κράτους
Στους κρατικούς μηχανισμούς επιρρίπτει την ευθύνη για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δίκυκλων γνωστός Βολιώτης επιχειρηματίας, που ασχολείται και με την εμπορία, ηλεκτρικών δίτροχων. «Δεν φταίει ούτε ο εισαγωγέας, ούτε ο μεταπωλητής, ούτε ο καταναλωτής, από τη στιγμή που το κράτος γνωρίζει τι εισαγωγές γίνονται, τι κοντέινερ έρχονται, αφήνοντας να γίνεται αθρόα εισαγωγή τέτοιων κινεζικών προϊόντων, τα οποία κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες αυτή τη στιγμή και στον Βόλο». Αναφέρει πώς αυτή η κατηγορία των ηλεκτροκίνητων δεν επιδοτείται από την Πολιτεία, όπως τα ποδήλατα και τα μοτοποδήλατα, αποτελώντας μια ξεχωριστή κατηγορία, ενώ υποστηρίζει πως οι αγοραστές βολεύονται από μια θολή κατάσταση που επικρατεί, αποφεύγοντας να ενημερωθούν. Μάλιστα δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, να τους προειδοποιεί ο επαγγελματίας, πως κινδυνεύουν, άμα επιλέξουν το συγκεκριμένο, αλλά δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει, ή πάνε σε άλλο κατάστημα, για να το προμηθευτούν.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο
Τις σκοτεινές πλευρές του ηλεκτρικού δίκυκλου προσπαθεί να φωτίσει η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Μεταφορών, με τη Γενική Γραμματεία να δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Απαντώντας σε διευκρινιστικό αίτημα της Τροχαίας Βόλου, πριν από ενάμιση περίπου μήνα, σημειώνεται πως «προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα δίτροχο ή/και τρίτροχο όχημα ως «ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση», όπου για τη νόμιμη οδήγηση και κυκλοφορία του δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια και αριθμό κυκλοφορίας και λοιπή τεκμηρίωση, όπως ισχύουσα απόδειξη τελών κυκλοφορίας και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ο αναβάτης του δεν απαιτείται να διαθέτει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδηλάτου), ούτε να φορά προστατευτικό κράνος, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις:
– Να είναι εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται, πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χλμ./ώρα.
– Να μη διαθέτει εγκατεστημένο μηχανισμό, που να το θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται, όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ./ώρα.
– Να εμπίπτει στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που ισχύουν για τα ποδήλατα.
– Να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ ΕΝ 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του.
– Να διαθέτει από τον κατασκευαστή του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity), που να δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ ΕΝ 15194 ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και να είναι τοποθετημένο σε εμφανή θέση σε αυτό, σήμα CE σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, το οποίο να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, καθώς και η λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας ή τυχόν αντικατάσταση αυτού. Στην περίπτωση που στην ανωτέρω δήλωση συμμόρφωσης δεν αναφέρεται η συμμόρφωση και με το πρότυπο ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ ΕΝ 15194 ή τυχόν αντικατάσταση αυτού, πρέπει κάθε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση να διαθέτει την τεκμηρίωση και τη σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας ή τυχόν αντικατάσταση αυτού. Τα δίτροχα ή/και τρίτροχα οχήματα που διανέμονται στην εγχώρια αγορά και κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας που φέρουν:

– Ποδωστήρια – πεντάλ και διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος έως και 250 W, που επενεργεί και υποβοηθά την ώθησή τους κατά την ποδηλάτηση μέχρι η ταχύτητά τους να φτάσει τα 25 χλμ./ώρα και
– Επιπλέον εκ κατασκευής χειρόγκαζο και διακόπτη, ο οποίος όταν τεθεί στη θέση «ΟΝ» θέτει το όχημα σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, μέσω του ηλεκτροκινητήρα (χωρίς τη χρήση πεντάλ), όπως δηλαδή τα ηλεκτρικά δίκυκλα μοτοποδήλατα, με τον οποίο η ταχύτητά τους υπερβαίνει όχι μόνο τα 6 χλμ./ώρα, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακόμη και τα 25 χλμ./ώρα, εμπίπτουν στην κατηγορία των «ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων» και όχι στην κατηγορία των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και εξοπλισμού, συνιστά κυρίως παράβαση των διατάξεων του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999) και συγκεκριμένα των άρθρων 84 (έγκριση τύπου οχημάτων), 88 (άδεια κυκλοφορίας οχημάτων), 90 (πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας), 96 (άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων), 100 (έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός), καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου 12 αυτού, περί υποχρεωτικής χρήσης του προστατευτικού κράνους ασφαλείας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το