Τοπικά

Βιολογικό καθαρισμό λυμάτων στο Αχίλλειο σχεδιάζει ο Δήμος Αλμυρού

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των μη επεξεργασμένων λυμάτων στο Αχίλλειο του Αλμυρού ρυπαίνει τα επιφανειακά ύδατα και επιβαρύνει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ενώ μπορεί να προκαλέσει περιστατικά τοξικότητας και μόλυνσης στο περιβάλλον. Μια περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία δεν έχει ακόμη αποκτήσει βιολογικό.
Σε αγορά έκτασης στο Αχίλλειο για να δημιουργήσει βιολογικό καθαρισμό θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού.
Ο ∆ήμος Αλμυρού, στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ακαθάρτων, σε όλους τους οικισμούς της περιφέρειάς του και στην περιοχή του Αχιλλείου, δεν υπάρχουν υποδομές για τη διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των αστικών λυμάτων. Το σύνολο της περιοχής εξυπηρετείται με βόθρους.
Οι ανάγκες είναι μεγάλες, τόσο κατά τους χειμερινούς, όσο και κατά τους θερινούς μήνες του έτους, λόγω της τουριστικής κίνησης που είναι αυξημένη. Η κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και υπόλοιπων υποδομών διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή, αποτελεί απαραίτητη υποδομή, για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γενικά στην ποιότητα ζωής, η οποία θα επιδράσει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της περιοχής.
Προκειμένου να υλοποιηθεί η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων είναι αναγκαία η αγορά έκτασης γης και ο Δήμος θα δεχτεί προσφορές.
Ο Δήμος ενέκρινε την αγορά γης με μειοδοτική δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με σκοπό την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 

Κέντρο Κοινότητας στον Αλμυρό
Ο Δήμος Αλμυρού θα καταθέσει πρόταση για να χρηματοδοτηθεί για τρία χρόνια προκειμένου να δημιουργήσει Κέντρο Κοινότητας. Η πρόσκληση για την κατάθεση της πρότασης είναι ανοιχτή από τον Ιούλιο.
Η πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δομής, με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Το Κέντρο θα υποστηρίζει τον Δήμο στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών, με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται. Προτεραιότητα θα έχουν οι πολίτες-άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού. Επίσης οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το