Άρθρα

Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι καυτό

Του Dr. MSc. Γεώργιου Χρ. Δημόκα*

Η προσπάθεια της μείωσης των Οικονομικών Επιπτώσεων στη Χώρα πρέπει να είναι συνεχής και να επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων κάθε μήνα για το τρέχον έτος. Ας παρατηρήσουμε τα σημάδια που αχνοφαίνονται και πως θα επηρεαστεί η Αγροτική Παραγωγή άμεσα ή έμμεσα:
Αύξηση των Δεικτών της Ανεργίας
Εκ Περιτροπής Εργασία – Συνέπεια: Μείωση Εγχώριας Κατανάλωσης
Μείωση Μισθών
Μείωση Τουριστών

Ανάλυση:
Οι περισσότερες οικονομικές αναλύσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο σε Παγκόσμιο όσο και σε Εθνικό επίπεδο προειδοποιούν για ύφεση στην οικονομίας της Χώρας για το 2020. Οι επιχειρήσεις μετά το πέρας μιας δεκαετίας Μνημονίων θα δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική ανασφάλεια που θα επιφέρει η περίοδος της Πανδημίας. Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η μείωση των δεικτών εργασίας και μισθοδοσίας στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στη Μείωση της Εγχώριας Κατανάλωσης.

Προτεινόμενες Λύσεις:
Η επερχόμενη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης και οι οικονομικές συνέπειές της δύναται να ανασχεθούν με την πώληση των αγροτικών προϊόντων εκτός της Ελληνικής αγοράς. Οι παραγωγοί ομοειδών προϊόντων πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κατευθύνουν την παραγωγή τους σε Χώρες με αγοραστική δύναμη. Πώς θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος; Με τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών που θα αναζητήσουν συμβόλαια στην αγορά, με τη μορφή Συμβολαιακής Γεωργίας.
Το Κράτος παράλληλα δύναται να μοιράσει Κουπόνια Αγοράς Προϊόντων Διατροφής σε ανέργους και σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες που θα εξαργυρώνονται σε όλα τα μέρη λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ, λαϊκές, μίνι μάρκετ, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία). Η συγκεκριμένη ένεση ρευστότητας θα συμβάλει ταυτόχρονα στην επισιτιστική ασφάλεια των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ενώ παράλληλα μέρος του κεφαλαίου μέσω της Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα κατευθυνθεί προς τους Παραγωγούς Αγροτικών Προϊόντων.

Αποθεματοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Δασμοί Αγροτικών Προϊόντων – Συνέπεια: Μείωση Επάρκειας Προϊόντων
Διατάραξη της Αλυσίδας Τροφοδοσίας

Ανάλυση:
Το ευρύ κοινό γνωρίζει ότι η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας εδώ και πολλά έτη, κυρίως λόγω λαθών του πολιτικού συστήματος, είναι ελλειμματική και γίνονται εισαγωγές, σε βασικά είδη όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πουλερικά, το μαλακό σιτάρι, τα ηλιέλαια και κάποια άλλα δευτερογενή προϊόντα.
Κάθε ημέρα, όλο και πιο δυνατά ακούγονται φωνές από Κράτη, για αποθεματοποίηση διατροφικών πόρων, με απώτερο στόχο την επισιτιστική τους επάρκεια. Το συγκεκριμένο γεγονός κινείται προς την ορθή κατεύθυνση αλλά ενέχει τον κίνδυνο της δημιουργίας ενός αρνητικού «Ντόμινο». Μέχρι και πριν εκατό ημέρες επικρατούσε το δόγμα της «Ισορροπίας της Αγοράς», κάτι που με την αποθεματοποίηση πρόκειται να διαταραχθεί καθώς μέρος των παραγόμενων προϊόντων πρόκειται να αποσύρονται για μελλοντική χρήση. Συνεπώς, αναμένεται αύξηση στην τιμή των προϊόντων στην αγορά για τα οποία θα δημιουργείται απόθεμα, ενώ παράλληλα τα Κράτη που έχουν ελλείμματα δύσκολα θα δύναται να τα συμπληρώνουν.

Προτεινόμενες Λύσεις:
1. Εμπιστοσύνη μεταξύ Κρατών, πρωτίστως των Ευρωπαϊκών.
2. Μείωση οικονομικών ανισοτήτων, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
3. Διασφάλιση μεταφορών υπό συνθήκες κρίσης – Πράσινες Λεωφόροι
4. Σχεδιασμός για ρύθμιση αγορών και παραγωγής υπό συνθήκες κρίσης.
5. Έλεγχος του κατά πόσο η ΚΑΠ επιτυγχάνει τους σκοπούς της και προσαρμογή της.
6. Χρηματοδότηση Παραγωγής Τροφίμων Μακράς Διάρκειας.
Το Κράτος πρέπει να χρηματοδοτήσει άμεσα ή έμμεσα με τη μορφή συνδεδεμένων ενισχύσεων, με αρκετά υψηλή τιμή την παραγωγή τροφίμων μακράς διάρκειας και να τα αποθεματοποιήσει. Παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει με επιπλέον ενισχύσεις την παραγωγή Ζωοτροφών, καθώς αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για την ορθή διατροφή των ζώντων ζώων. Τέλος και ένας από τους πιο σημαντικούς Κλάδους που πρέπει να χρηματοδοτήσει είναι η Κτηνοτροφία δίδοντας χρήματα για την αναπαραγωγή ζώων και την παραγωγή κρέατος καθώς η Χώρα μας είναι ιδιαίτερα ελλειμματική.
Η παραγωγή τροφίμων είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία ενώ έχει και μεγάλη εξάρτηση από τις επικρατούντες καιρικές συνθήκες. Για να παραχθούν ορθά τρόφιμα απαιτείται χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών και πολλές φορές η διάρκεια είναι ένα έτος για τις περισσότερες ετήσιες καλλιέργειες. Συνεπώς ο χρονικός ορίζοντας για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις είναι ιδιαίτερα μικρός. Θα πρέπει όλοι λοιπόν, να κατανοήσουν ότι η χρηματοδότηση στον Αγροδιατροφικό Τομέα δεν πηγαίνει ποτέ χαμένη καθώς οι άνθρωποι ποτέ δεν σταματούν να τρέφονται και να το πράξουν άμεσα.

Έλλειψη Εργατών Γης & Αποστάσεις
Εργοστάσια Μεταποίησης & Αποστάσεις -Συνέπεια: Μείωση Παραγωγής Προϊόντων
Αύξηση Κρουσμάτων

Ανάλυση:
Διαπιστώνεται από τους περισσότερους, που ασχολούνται ενεργά στον τομέα της παραγωγής, η έλλειψη εργατικών χεριών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών συλλογής των καλλιεργειών καθώς και στον τομέα της Κτηνοτροφίας. Η έλλειψη των εργατικών χεριών θα γίνει ιδιαίτερα εμφανής τους επόμενους μήνες που θα αρχίσει η περίοδος της συλλογής των καρπών στον τομέα κυρίως των οπωροκηπευτικών. Η Χώρα μας απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία της ανοσίας της αγέλης.
Παράλληλα τα Εργοστάσια Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Αποθήκευσης Τροφίμων δεν έχουν μεταβάλει τη γραμμή παραγωγής για την αποφυγή συγχρωτισμού των εργατών. Πώς θα μεταβληθεί η συγκομιδή στον τομέα των οπωροκηπευτικών για την αποφυγή κρουσμάτων;

Προτεινόμενες Λύσεις:
Μοναδική ίσως διέξοδος είναι η επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ της περιοδικής χρήσης εργατών γης σύμφωνα με τις ανάγκες των Γεωργικών Επιχειρήσεων. Δεν πρέπει επ’ ουδενί να μείνουν χωρίς να συλλεχθούν οι καρποί του συγκεκριμένου έτους. Η Χώρα μας έχει αρκετά υψηλούς δείκτες ανεργίας συνεπώς αποτελεί χρυσή ευκαιρία η ανεύρεση εργασίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα η Χώρα έχει ήδη επιμηκύνει το διάστημα παραμονής των εργατών γης από Τρίτες Χώρες κατά έξι μήνες, αλλά πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Το Κράτος θα πρέπει να προβεί σε Διάχυση Διαγνωστικών Τεστ στις Αγροτικές Επιχειρήσεις καθώς και στον Τομέα της Επεξεργασίας και Μεταποίησης Τροφίμων με στόχο τη γνώση των πιθανών κρουσμάτων και την ιχνηλάτισή τους στην ευρύτερη περιοχή.
Τέλος πρέπει να προβεί σε αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Γεωργικών Επιχειρήσεων με σκοπό την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων. Ήρθε ο χρόνος που οι Αγρότες και Κτηνοτρόφοι θα εξυπηρετούνται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουν ότι είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες με την προσκόμιση δύο φορές το έτος πλήθος δικαιολογητικών.

Σενάριο προσομοίωσης της συμπεριφοράς των φυτών σε αρνητικές συνθήκες και αντιστοίχιση με τη Διατροφική Αλυσίδα και τις συνέπειες μη Χρηματοδότησης.

Παρατεταμένη Ανομβρία και συνέπειες στη Λειτουργία του Φυτού
Αντιστοίχιση
Έλλειμμα Επενδύσεων στο παραγωγικό κομμάτι της Διατροφικής Αλυσίδας

Η ανομβρία για μεγάλο χρονικό διάστημα δοκιμάζει της αντοχές του φυτού, το οποίο προσπαθεί με διάφορους μηχανισμούς να αντέξει στη συγκεκριμένη συνθήκη. Ξεκινά με τη συστροφή των φύλλων που μειώνουν τη διαπνοή του και συνεπώς τη μείωση της απαραίτητης ποσότητας νερού για την ορθή λειτουργία του. Σταδιακά προκαλείται στρεσογόνος κατάσταση και σταδιακός μαρασμός των κυττάρων στο επίπεδο της ρίζας, των φύλλων και των βλαστών. Ξεπερνώντας το σημείο μαρασμού το φυτό δεν δύναται να επανέλθει.
Το νερό στο συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί τη Χρηματοδότηση και τις Επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα προκειμένου το «φυτό» – «οι πολίτες των Κρατών» να αντέξουν στις υψηλές απαιτήσεις που θα απαιτηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της Διατροφικής Αλυσίδας. Παράλληλα ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί και η καταναλωτική δυνατότητα του πληθυσμού, καθώς μια από τις αρχικά ορατές συνέπειες της κρίσης της Πανδημίας ήταν η απώλεια εργασίας και συνεπώς καταναλωτικής δύναμης από μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

*Ο Dr. MSc. Γεώργιος Χρ. Δημόκας είναι γεωπόνος μελετητής – γεωργικός σύμβουλος – γεωργικός μηχανικόςπρώην καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, διευθύνων Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Μαγνησίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το