Τοπικά

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Αλμυρού – Ορίστηκαν τα πρώτα μέλη

Στη συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού και σχετική απόφαση έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Σε πρώτη φάση ορίστηκαν ορισμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής και θα ψηφιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας.

Να αναφερθεί ότι η «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο Όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
– Σε συνεργασία με την Αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
– Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
– Συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων» με τις αρμόδιες κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
– Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας Πολιτών.

Τα πρώτα μέλη
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού τα πρώτα μέλη που ορίστηκαν για τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι τα εξής:
Θωμαΐδης Πέτρος δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος, Σταυραντώνη Μαρία δημοτική σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, Σχουλή Αλεξία υπάλληλος του Δήμου, ως τακτικό μέλος, ενώ αναπληρωματικά ορίστηκαν οι Βούλγαρης Λεωνίδας δημοτικός σύμβουλος, Νικοβιώτης Κωνσταντίνος δημοτικός σύμβουλος, Κόκκαλης Αθανάσιος υπάλληλος του Δήμου.
Το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας εξουσιοδοτείται να επικοινωνήσει με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, με τον Εμπορικό Σύλλογο και με έναν Γυναικείο Σύλλογο ώστε οι τελευταίοι να προτείνουν αντίστοιχα εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους.
Επίσης, θα δημοσιευτεί ανοιχτή πρόκληση ενδιαφέροντος προς τους δημότες του Αλμυρού ώστε να υποβάλλουν αιτήματα ενδιαφέροντος και να επιλεγούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων και δύο αναπληρωματικών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το