Τοπικά

Στοπ της ΔΕΥΑΜΒ στην ένταξη νέων καταναλωτών “Θ”

ΔΕΥΑΜΒ

Υποβαθμισμένος σε επικίνδυνα επίπεδα είναι ο υδροφόρος ορίζοντας στις περιοχές Αϊδινίου, Μικροθηβών, Διμηνίου και Σέσκλου. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών είναι αδύνατον να συνδεθούν με τα κλειστά δίκτυα άρδευσης, καθώς θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα από την υπερκατανάλωση νερού, ενώ οι γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια έχουν στερέψει σε Αισωνία και Αγχίαλο.
Όλο το σύστημα ένταξης των καταναλωτών στα κλειστά δίκτυα άρδευσης τινάζεται στον αέρα και η ΔΕΥΑΜΒ θα λάβει απόφαση για τη μη ένταξη νέων καταναλωτών στα δίκτυα.

Το Τμήμα Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ από τη σύστασή του μέχρι σήμερα έχει δεχθεί 34 αιτήσεις νέων παροχών στις Δημοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου (4) και Αισωνίας (30). Το Τμήμα δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύνδεση νέας παροχής λόγω της μη ύπαρξης κανονισμού, μέχρι τον Ιούνιο του 2015, λόγω της μη ύπαρξης τελών σύνδεσης για νέες παροχές, αλλά κυρίως λόγω της υπεράντλησης που υφίσταται ο υπόγειος υδροφορέας στις περιοχές αυτές, από τις υπεράριθμες συνδέσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και τον κίνδυνο να στερέψουν και τα τελευταία αντλιοστάσια.
Για τη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και συγκεκριμένα για την τοπική κοινότητα Μικροθηβών υπήρχαν τρία αντλιοστάσια (Άνω Μάνες, Κάτω Μάνες, Πάρκινγκ) για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Πριν από τρία χρόνια η γεώτρηση στη θέση Άνω Μάνες στέρεψε. Την τρέχουσα αρδευτική περίοδο η γεώτρηση στη θέση Κάτω Μάνες στο τέλος του Ιουλίου στέρεψε και μειώθηκε και η παροχή στη νέα γεώτρηση Πάρκινγκ μειώθηκε από 60 m3, σε 30 m3.
Για τη Δ.Ε. Αισωνίας και συγκεκριμένα για την τοπική κοινότητα Διμηνίου υπήρχαν οκτώ αντλιοστάσια στις θέσεις Κακοσκάλι, Τετζεράκη, Άγιος Κωνσταντίνος, Μπαλτά, Χατζηρήγα, Μάιρα Βράχο, Βόθωνας, Κάκαβος, εκ των οποίων τα τρία έχουν στερέψει και λειτουργούν μόνο τα πέντε Τετζεράκη, Μπαλτά, Μάιρα Βράχο, Βόθωνας, Κάκαβος, τα οποία είναι ανεπαρκή για τα δίκτυα που τροφοδοτούν.
Στη ΔΚ Σέσκλου υπήρχαν έξι γεωτρήσεις στις θέσεις Λατομείο, Εκκλησία, Λεύκα, Μπάρα, Παλιάμπελα και Λουλούδι, εκ των οποίων λειτουργούν τρεις (Μπάρα, Παλιάμπελα Λουλούδι) και μια υπολειτουργεί (Λεύκα) με μικρή έως καθόλου υδροφορία, ενώ οι άλλες έχουν στερέψει.
Σύμφωνα με το Τμήμα Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ, «με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση είναι μονόδρομος στην παρούσα χρονική στιγμή, να μη γίνει καμία νέα σύνδεση στα κλειστά δίκτυα άρδευσης στις εν λόγω περιοχές, γιατί είναι ορατός ο κίνδυνος να στερέψουν και άλλα αντλιοστάσια και να μην μπορούν να αρδευτούν, ούτε στοιχειωδώς, οι υπάρχουσες καλλιέργειες. Επιπλέον, χωρίς σχεδιασμό, δεν θα είναι ποτέ δυνατό να εξυπηρετηθεί το κύμα των ενδιαφερόμενων νέων καταναλωτών, που θα προκύψει από μια χαλάρωση της υπηρεσίας ως προς το θέμα των νέων συνδέσεων, εκτιμά η διεύθυνση της ΔΕΥΑΜΒ.
Για να λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει να γίνει μελέτη όλων των γεωτρήσεων των περιοχών αυτών, καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων, ποιμνιοστάσιων και των παροχών των αντλιοστασίων. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης θα καθορίσει την έκταση των καλλιεργειών που θα μπορούν να αρδευτούν από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το