Τοπικά

Αντιδράσεις για τη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ από το Τοπικό Συμβούλιο Διμηνίου “Θ”

Διμήνι

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου «αδειάζει» τη Δημοτική Αρχή του Βόλου, αναιρεί προηγούμενη απόφασή του και γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας παραγωγής βιοντίζελ και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Το Τοπικό Συμβούλιο, στο οποίο ο Δήμος δεν γνωστοποίησε τις επιφυλακτικές θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, παρά μόνο …ζήτησε να εγκριθεί η μελέτη, προτείνει την πληρέστερη επανασύνταξή της, ώστε αυτή να έρθει ξανά προς διαβούλευση και να τύχει ευρύτερης αποδοχής από τους αρμόδιους φορείς, χωρίς επιφυλάξεις και προϋποθέσεις.
Στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου ξεκαθαρίστηκε ότι τον Ιούλιο έλαβαν από το Δήμο Βόλου έγγραφο και ζητήθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Διμηνίου να εισηγηθεί θετικά για την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοντίζελ και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εφόσον όπως ανέφερε «δεν προκύπτουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας, προτείνεται όπως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου εισηγηθεί θετικά για την κατασκευή του ανωτέρω έργου».
Τα μέλη του συμβουλίου τόνισαν ότι δεν είχαν διαθέσιμη άλλη σχετική ενημέρωση και εισηγήθηκαν θετικά για την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοντίζελ.
Τον Αύγουστο είδαν δημοσιοποιημένη γνωμοδότηση του ΤΕΕ Μαγνησίας όπου αναφέρονταν πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις και βελτιώσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όλες σχετικές με θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καταλήγοντας ότι «αυτές θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε μία ΜΠΕ».
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είχε κοινοποιήσει τις θέσεις του ΤΕΕ στο Τοπικό Συμβούλιο.
Η ενημέρωση του συμβουλίου συνεχίστηκε από δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε αντιδράσεις φορέων όπως η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία, ενώ έλαβαν στη συνέχεια υπόψη τους και την άρνηση των μειοψηφιών στο δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο να ψηφίσουν τη μελέτη.
Οι ομάδες μειοψηφιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας έκριναν μη ικανοποιητική και μη επαρκής τη ΜΠΕ ώστε αυτή να τύχει θετικής γνωμοδότησης ή και απέρριψαν συνολικά την επένδυση όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ ως μία δυνητικά επικίνδυνη, για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, επιχειρηματική προσπάθεια.
Το Τοπικό Συμβούλιο Διμηνίου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κρίνει αναγκαίο να επανέλθει επί του θέματος και να επανεκτιμήσει την απόφασή του για την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοντίζελ στα όρια του Διμηνίου.
«Συγκεκριμένα, η επένδυση όπως αναφέρουν πρόκειται να εγκατασταθεί σε κοντινή σχετικά απόσταση με τον οικισμό του Σαμπάναγα, ο οποίος και εφέτος υπέφερε τη δυσοσμία από την προερχόμενη από την Α’ ΒΙΠΕ, αέρια ρύπανση, φέρνοντας τους κατοίκους στα όρια της ανοχής τους. Ο οικισμός του Σαμπάναγα μαζί με το άλλο «θύμα» της Α’ ΒΙΠΕ, το χείμαρρο Ξηριά, αποτελούν τα δύο πιο κρίσιμα και χρονίζοντα περιβαλλοντολογικά προβλήματα της περιοχής, για τα οποία απαιτείται το συντομότερο δυνατό να υπάρξουν λύσεις και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρυνθούν επιπλέον με μία νέα πιθανώς ρυπογόνο δραστηριότητα.
Βέβαια, εάν δεν διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η δημόσια υγεία, οι επιπτώσεις από την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση θα είναι ευρύτερες και θα επηρεάσουν συνολικά το πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου και όχι μόνο.
Τα προσωρινά οικονομικά οφέλη για την τοπική αγορά, που θα προκύψουν μέχρι την εγκατάσταση της επιχείρησης, καθώς και οι λιγοστές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, μόλις δεκατέσσερις, δεν δικαιολογούν φυσικά, καμία έκπτωση στους προβλεπόμενους όρους προστασίας του περιβάλλοντος, και πόσο μάλλον δεν δικαιολογούν την ανοχή και αποδοχή από μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, μίας, κατά γενική ομολογία, ελλιπώς συντεταγμένης Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων, η οποία δεν ικανοποιεί πλήρως κανέναν», τονίζουν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το