Τοπικά

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας εκπονεί ο Δήμος Αλμυρού

 

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εκπονεί ο Δήμος Αλμυρού, το οποίο σε πρώτη φάση εστιάζεται στη δημιουργία γραμμικών διαδρομών σε Αλμυρό, Ευξεινούπολη και Σούρπη, για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στα σημεία εισόδων των δημοσίων κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες κοινωφελείς χρήσεις. Προχθές Παρασκευή ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση, για την κατάθεση προτάσεων επί των διαδρομών που έχουν επιλεγεί, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις των οικισμών.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Βαγγέλης Χατζηκυριάκος, «ο Δήμος Αλμυρού (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021 (Α’129). Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Προκειμένου να δημιουργηθεί το εν λόγω δίκτυο, οι Δήμοι καταρτίζουν Σ.Α.Π. εντός των διοικητικών ορίων τους, σε συγκεκριμένη επιλεγόμενη περιοχή παρέμβασης».
Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του Σ.Α.Π. του Δήμου Αλμυρού εστιάζεται στους οικισμούς του Αλμυρού, της Ευξεινούπολης και της Σούρπης, ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες οδούς:
-Αλμυρός: Αθήνας, Γολδάση, Φιλελλήνων.
-Ευξεινούπολη: Μικράς Ασίας, Αλέξανδρου Αντωνιάδη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Υψηλάντου, Αθανάσιου Διάκου, Χρήστου Πάντζιου.
-Σούρπη: 4 Τοπικές Οδοί, οι οποίες εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα του οικισμού και πλησίον του Γυμνασίου – Λυκείου και του γηπέδου Σούρπης, επαρχιακή οδός Στυλίδας – Βελεστίνου, μία τοπική οδός, η οποία καταλήγει στο Υποθηκοφυλακείο και στην πλατεία της Σούρπης, μία τοπική οδός, η οποία καταλήγει στο Νηπιαγωγείο της Σούρπης, τρεις τοπικές οδοί, οι οποίες εντοπίζονται πλησίον του κοινόχρηστου χώρου του πάρκου – μνημείου – παιδικής χαράς.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στα σημεία εισόδων των δημοσίων κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες κοινωφελείς χρήσεις, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση των σχολείων δε μελετάται η θύρα εισόδου στο κτίριο.
Να αναφερθεί ότι με απόφαση του δημάρχου Αλμυρού συστάθηκε Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, ήτοι πριν την ανάπτυξη του Σ.Α.Π. και ακολούθως στη Φάση Εκπόνησης του σχεδίου, η Ομάδα Εργασίας μεριμνά για τα παρακάτω:
-Την κατάρτιση του Σ.Α.Π. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από τον Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται.
-Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021.
-Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π., όπου αυτές απαιτούνται.
-Την πρόσκληση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που σχετίζονται με θέματα προσβασιμότητας κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης, για παροχή γνώμης και ιδίως εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ.
-Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Π.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το