Τοπικά

Ψηφιακή πλατφόρμα για τα δίκτυα ύδρευσης στον Δήμο Αλμυρού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αλμυρού θα ζητήσει διαθέσιμα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής για ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης.
Σκοπός είναι η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της ύδρευσης όπως γεωτρήσεις, δεξαμενές, υδρόμετρα.
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον και μηχανισμούς ενημέρωσης των δεδομένων από τρίτα συστήματα. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των καταναλωτών γεωχωρικά, σε συσχέτιση με το υπάρχον πρόγραμμα ύδρευσης, με αυτόματες αναζητήσεις της θέσης τους.
Η πλατφόρμα θα δίνει και τα εργαλεία ανταπόκρισης σε έκτακτα γεγονότα (βλάβες, διαρροές) για την απομόνωση του δικτύου, τη θέση, τον αριθμό και τα στοιχεία των πελατών που επηρεάζονται από την απομόνωση, τη θέση και τον αριθμό των πυροσβεστικών κρουνών που δεν θα υδροδοτούνται, καθώς και επισήμανση του τμήματος του δικτύου που απομονώθηκε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το