Τοπικά

Πρόταση για παροχή επιδόματος σε άπορους μαθητές από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας 

Τη χορήγηση μαθητικού επιδόματος στους δεκάδες άπορους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Μαγνησίας που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα δυσχέρειας ζητεί μεταξύ άλλων με υπόμνημά του προς τους έξι βουλευτές του Νομού, αλλά και τον υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου ο διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης.
Αφορμή για την αποστολή του εγγράφου που έχει τίτλο «Αναγκαιότητα ειδικής πρόνοιας για Μαθητές με Διαβιωτική Δυσχέρεια» αποτέλεσαν τα περιστατικά άπορων μαθητών που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Ο κ. Σαβελίδης τονίζει στο υπόμνημα πως «απευθυνόμαστε σε σας ως κορυφαία πολιτειακά στελέχη της περιοχής μας, για να σας ενημερώσουμε για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αποκτά ιδιαίτερες προεκτάσεις στην εκπαίδευση και αφορά μαθητές που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας. Σημειώνουμε ότι οι απόψεις αυτές βασίζονται και στις προσωπικές μας διαπιστώσεις και εκτιμήσεις αλλά και στις σύμφωνες διαπιστώσεις διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών.

Συγκεκριμένα, τελευταία ήρθαν στη δημοσιότητα γεγονότα τα οποία ανέδειξαν μία κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Η κατάσταση αφορά μαθητές μας οι οποίοι βιώνουν δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης που φτάνουν έως την ακραία ένδεια προκαλώντας σοβαρές αρνητικές συνέπειες για αυτούς.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα παρουσίασαν ελάχιστο μόνο μέρος του ζητήματος. Πληροφορίες μας αναφέρουν περιπτώσεις μαθητών κατά τις οποίες είναι δυσχερής έως αδύνατη η οικονομική ανταπόκρισή τους σε πρωταρχικές ανάγκες διαβίωσης, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο κι έξω από αυτό.

Τέτοιες είναι:

-Δυσχέρεια στην ανταπόκρισή τους στα έξοδα σίτισης, κατά την παραμονή τους στο σχολείο, αλλά και μετά το πέρας των μαθημάτων.
-Δυσχέρεια στην προετοιμασία τους για τα μαθήματα, λόγω συνθηκών που επικρατούν στο σπίτι, εξαιτίας διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και λοιπών παροχών.
-Δυσχέρεια στην καταβολή αντιτίμου εισιτηρίου για τη μεταφορά τους από και προς τις σχολικές μονάδες αλλά και στις εξωσχολικές τους υποχρεώσεις και ανάγκες.
-Δυσχέρεια στην κάλυψη σχολικών εξόδων για γραφική ύλη, σχολική ενδυμασία (φόρμα, παπούτσια γυμναστικής, φόρμα εργαστηρίου, είδη σχεδίου – καλλιτεχνικών κ.λπ.)
-Δυσχέρεια ανταπόκρισης στα έξοδα προμήθειας προσωπικών ειδών, ακόμη και ειδών πρώτης ανάγκης.
-Δυσχέρεια στην κάλυψη ακόμα και του ελάχιστου αντιτίμου για τη συμμετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, μαθητικές ανταλλαγές και άλλες τέτοιες δράσεις.

Μέχρι τις μέρες μας το πρόβλημα επιλύεται κατά το μάλλον ή ήττον με αποσπασματικές και περιστασιακές -κυρίως- λύσεις. Αξιόλογο μέτρο πρόνοιας για τους μαθητές με Διαβιωτική Δυσχέρεια στην περιοχή μας αποτελεί η πραγματοποίηση πρωινής σίτισης 241 μαθητών από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Όμως, ο αριθμός αυτών των μαθητών αναδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος και την αναγκαιότητας λήψης μέτρων για όλους τους μαθητές, αφού συνάγεται ότι, εάν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στη Μαγνησία, είναι βέβαιο ότι συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το πρώτο και καίριο βήμα το οποίο, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνει είναι ο προσδιορισμός των Μαθητών με Διαβιωτική Δυσχέρεια, με συγκεκριμένα κριτήρια.
Ακολούθως θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να ληφθούν μέτρα πρόνοιας γι’ αυτούς τους μαθητές. Η πρόνοια θα πρέπει να έχει δύο σκέλη: Μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους και μέτρα για την εκπαιδευτική υποστήριξή τους.

Μέτρα βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «παραθέτουμε τις απόψεις μας οι οποίες αφορούν γενικά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των μαθητών μας τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν αντικείμενο ευρύτερης πολιτειακής μέριμνας:

1. Παροχή μαθητικού επιδόματος με σκοπό να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες τους οι μαθητές με διαβιωτική δυσχέρεια, στη χορήγηση του οποίου, για λόγους αντικειμενικότητας και διαφάνειας, θα πρέπει να εμπλέκονται οι σύλλογοι διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και με ειδική μέριμνα, ώστε οι παροχές αυτές να μην αξιοποιούνται από τρίτους αλλά από τους ίδιους μαθητές. Σημειώνουμε ότι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες μαθητών του ν. 3016/2002 το οποίο ενσωματώθηκε στον ν. 4472/2017 είχε δυσκολίες στην εφαρμογή του και δεν αξιοποιούνταν πάντα για τις ανάγκες των ιδίων.
2. Διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου ούτως ώστε να μην πραγματοποιείται διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και άλλων παροχών σε οικογένειες μαθητών.
3. Λήψη μέριμνας για την πλήρη σίτιση για όλους τους παραπάνω μαθητές, εντός του σχολείου τουλάχιστον.
4. Ειδική μέριμνα επιχορήγησης από το σχολείο του αντιτίμου για σχολικές δραστηριότητες των μαθητών, εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λπ.
5. Πραγματοποίηση συχνής και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης για τα δικαιώματα κοινωνικών παροχών τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους».

Εκπαιδευτική υποστήριξη
Στη συνέχεια, προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις απόψεις μας, οι οποίες αφορούν μέτρα για την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών μας.
1. Επέκταση της ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας κάποιων σχολείων, ως ολοήμερα γυμνάσια και λύκεια, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές στη μελέτη και την προετοιμασία τους για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας αλλά και να ασχολούνται με δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού και εποικοδομητικής ψυχαγωγίας.
2. Τοποθέτηση ψυχολόγων και άλλων επιστημόνων κοινωνικής και ανθρωπιστικής ειδίκευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό τη διερεύνηση προβλημάτων και ενημέρωση των οικογενειών των μαθητών, κατά τα πρότυπα των ΕΠΑΛ και του θεσμού των ΕΔΕΑΥ.
3. Δωρεάν μετακίνηση, όχι μόνο από και προς τις σχολικές μονάδες, αλλά και για τις μετακινήσεις οι οποίες απαιτούνται από τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις προσωπικές τους ανάγκες, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης κι ανεξαρτήτως ωραρίου.
4. Λήψη ειδικής μέριμνας για τις απουσίες τους.
5. Ενημέρωση για τα δικαιώματα κοινωνικών παροχών τόσο των ίδιων των μαθητών όσο και των οικογενειών τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το