Τοπικά

Πρόσληψη 43 ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Στην πρόσληψη συνολικά 43 εκπαιδευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία και με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30 Ιουνίου 2019 ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να αρχίσει εντός της εβδομάδας. Οι θέσεις ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: ΠΕ Οικονομολόγων 3, ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων 1, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1 ΠΕ Ιστορικός Τέχνης 1, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Καλών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής 1, ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας 1, ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας 2, ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών 1, ΤΕ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ένδυσης 1, ΤΕ Διακοσμητών 1, ΤΕ Φωτογράφων (για τα θεωρητικά μαθήματα της ειδικότητας) 1, ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων 2, ΤΕ Γραφιστών 2, ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης 1, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 1, ΤΕ Λογιστικής 1, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 1, ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1, ∆Ε Τεχνικών Χειροποίητου κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος 1, ∆Ε Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης 5, ∆Ε Τεχνικών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής 3, , ∆Ε Φωτογράφων 2, ∆Ε Κεραµιστών 2, ∆Ε Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 1.
Να αναφερθεί ότι κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Μαγνησίας για να ενταχθεί κάποιος στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενηλίκων θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει κύκλο σπουδών σε καθηγητικές σχολές ή να διαθέτει παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια (πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου στη διεύθυνση: Χείρωνος και Φεραίου 1, στη γραμματεία του ΙΙΕΚ (τηλ. 2421056446).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το