Τοπικά

Πρόσληψη 12 ωρομισθίων στον Δήμο Αλμυρού

Στην πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ΥΕ δώδεκα συνολικά ατόμων, τα οποία θα απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και τα άτομα που θα προσληφθούν, θα έχουν τη δυνατότητα για πέντε ημερομίσθια τον μήνα.
Να αναφερθεί ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν, είναι:
1. Αίτηση ( παραλαβή από τον Δήμο)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το