Τοπικά

Προκηρύχτηκε η μελέτη για την αστική κινητικότητα

Στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 100.640,30€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), προχώρησε ο Δήμος Βόλου. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00. Ο μελετητής θα πρέπει να παραδώσει τη μελέτη σε 15 μήνες και να προτείνει αλλαγές προκειμένου να δοθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα αστικής κινητικότητας που αντιμετωπίζει η πόλη.

Τα βασικότερα, όπως καταγράφονται μέσα από το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014, τη μελέτη προετοιμασίας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου, από επιτόπιες παρατηρήσεις και από την επικοινωνία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι:
Έλλειψη τακτικής εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών μεταξύ του κέντρου και των απομακρυσμένων περιοχών. Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους δυσκίνητων λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ, έλλειψη δρομολόγησης ευέλικτων ηλεκτροκίνητων mini-bus.
Επίσης, μη ύπαρξη ενιαίου εισιτηρίου (για τις περιπτώσεις μετεπιβίβασης) με αποτέλεσμα το κόστος καθημερινών μετακινήσεων όπως η μετακίνηση προς σχολικές μονάδες ή χώρους άθλησης να φτάνει στα 2,5 ευρώ/επιβάτη.

Βασική θεωρείται η έλλειψη ηλεκτρικού τραμ που ενδείκνυται λόγω της μορφολογίας της πόλης (επίπεδη) και των υπαρχουσών παλαιών γραμμών του τρένου που διασχίζουν κατά μήκος την πόλη από την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου μέχρι την Αγριά και συνεχίζουν μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό Μηλιές Πηλίου (τρενάκι του Πηλίου).
Καταγράφεται έλλειψη κεντρικών χώρων στάθμευσης ικανής χωρητικότητας δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών και συγκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και άλλων φορέων στο κέντρο της πόλης, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής.
Υπάρχει έλλειψη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης με απουσία επικαιροποιημένων στοιχείων φόρτων, μετακινήσεων, αναγκών μετακινούμενων, στοιχείων εμπορευματικών μεταφορών και στοιχείων στάθμευσης.

Έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού – έλλειψη επαρκών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου( πάρκων, πλατειών, ανοιχτών χώρων).
Έλλειψη αστικών αναπλάσεων τόσο στις πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, όσο και στις υποβαθμισμένες περιοχές των συνοικιών.
Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων που θα διέρχεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, σχολεία, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές (π.χ. παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, κ.λπ.), εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μέσα στον αστικό ιστό.
Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί και η μη ύπαρξη σχεδίου για τη διασύνδεση των υφιστάμενων και μελλοντικών δικτύων υποστήριξης εναλλακτικής μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο).
Υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου οδών διαμορφωμένων ως ήπιας κυκλοφορίας κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές και σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια κυκλοφορίας τόσο των πεζών και ποδηλατών, όσο και των ΑμεΑ.
Μη ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού με αποτέλεσμα τόσο τα βαρέα οχήματα από το λιμάνι, όσο και οι διαμπερείς ροές από/προς τα παράλια του Πηλίου να επιβαρύνουν το οδικό αστικό δίκτυο της πόλης.

Οι θέσεις στάθμευσης του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης έχουν μειωθεί λόγω των αστικών αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Οι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή που λειτουργεί το Δη.Σ.Ε.Σ. είναι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου.
Να αναφερθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2421356802, 2421356880, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ.κ. Μ. Θεοδώρου, Α. Βαρελογιάννη (email: [email protected]).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το