Τοπικά

Πιλοτική δράση του «Πληρώνω όσο πετάω» στη Νέα Δημητριάδα – Πρόταση για χρηματοδότηση θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου

Πρόταση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου για την πράξη «Πιλοτική Δράση Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόλου – Pay as you throw-Gain as you sort» λειτουργώντας ως κύριος και φορέας υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου.
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα:
α) «Προμήθεια εξοπλισμού πιλοτικής δράσης διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 841.722,25 € β) «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης της πιλοτικής δράσης διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 175.584€ και γ) «Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την πιλοτική δράση διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 110.660,7 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 1.127.966,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στη Νέα Δημητριάδα
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας (νοικοκυριά και εμπορικές δραστηριότητες). Στην περιοχή αυτή ζουν 6.065 κάτοικοι και είναι πυκνοκατοικημένη και το πιλοτικό πρόγραμμα ΠοΠ θα εφαρμοστεί στο ρεύμα των βιοαποβλήτων με συλλογή πόρτα – πόρτα από τα νοικοκυριά και με κάδους των 240 λίτρων από τους μεγάλους παραγωγούς.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια των νοικοκυριών με ειδικές σακούλες που φέρουν ειδική σήμανση χαρακτηριστική για το κάθε νοικοκυριό. Η συλλογή των σακουλών θα γίνεται από πόρτα σε πόρτα. Οι πολίτες θα ενημερώνονται σχετικά για τη μέρα και την ώρα που θα γίνεται η αποκομιδή. Επίσης, οι σακούλες θα ταυτοποιούνται και θα ζυγίζονται και τα απαραίτητα στοιχεία θα μεταφέρονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις της χρέωσης των χρηστών με βάση είτε τον αριθμό των σακουλών είτε το βάρος της κάθε σακούλας που απορρίπτουν. Για τη διευκόλυνση των χρηστών στην προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων τους, μέχρι να γίνει η συλλογή τους, κάθε νοικοκυριό θα προμηθευτεί με έναν κάδο βιοαποβλήτων 30 λίτρων.
Επίσης το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια των μεγάλων παραγωγών με κάδους 240 λίτρων, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες που αναγνωρίζουν το επίπεδο πλήρωσής τους. Για την ασφάλεια τους, οι κάδοι θα έχουν ηλεκτρομηχανική κλειδαριά που θα ανοίγει αυτόματα με χρήση κάρτας αναγνώρισης τύπου RF-ID, οι οποίες θα διανεμηθούν επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα οι πληροφορίες θα συλλέγονται και θα μεταδίδονται σε κεντρικό σύστημα.
Οι κάδοι θα δοθούν για την εξυπηρέτηση των μεγάλων παραγωγών της περιοχής είτε ένας χρήστης ανά κάδο είτε περισσότεροι χρήστες ανά κάδο. Στη δεύτερη περίπτωση κάθε χρήστης θα δικαιούται να πετάξει μία σακούλα στον κάδο κάθε φορά που αυτός ανοίγει με τη χρήση της κάρτας του, ενώ κατά τη συλλογή των σακουλών από το απορριμματοφόρο θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος με σκοπό την ταυτοποίησή τους και τον έλεγχο του περιεχομένου τους και τη ζύγισή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις της χρέωσης των χρηστών με βάση είτε τον αριθμό των σακουλών είτε το βάρος της κάθε σακούλας που απορρίπτουν.

Προσφορές για την ανακύκλωση
ειδών ένδυσης και υπόδησης
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την ανακύκλωση ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. Ειδικότερα, Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προτίθεται να συμβληθεί με εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών σε όλη την επικράτεια του Δήμου και σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 6% των συνολικών οικιακών αποβλήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 15.00 στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Χατζηπέτρου 5) στον Βόλο.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή – μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων ιματισμού, Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφεται ότι ο ανάδοχος διαθέτει και όλες τις υπόλοιπες άδειες που τυχόν απαιτούνται για την ασφαλή και σύννομη εκτέλεση της διαδικασίας, καθώς και ότι θα τηρήσει το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη συλλογή και διαχείριση αυτών των αποβλήτων, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο & πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το