Θ Plus, Υγεία

Απογευματινά χειρουργεία με όρους και δικλείδες ασφαλείας: Ποιο το ωράριο και οι αμοιβές

Απογευματινά χειρουργεία μέχρι το αργότερο στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία καθώς εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει τις αμοιβές του προσωπικού, τις προϋποθέσεις αλλά και το ωράριο που θα πρέπει να ακολουθείται. Εκτός από τις αμοιβές των γιατρών περιγράφονται και οι αμοιβές του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ενώ στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν και οι ειδικευόμενοι γιατροί.

Όπως αναφέρεται θα πληρώνονται με 15 ευρώ την ώρα οι νοσηλευτές και το παραϊατρικό προσωπικό που θα συμμετέχει στα απογευματινά χειρουργεία.

Απογευματινά χειρουργεία με όρους
Όπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων δύναται «να πραγματοποιείται καθ’ όλες τις ημέρες, εξαιρουμένων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα οποία δε δύναται να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους».

Οι εργαζόμενοι
Αξιοσημείωτο είναι πως θα μπορούν να συμμετέχουν στα επι πληρωμή απογευματινά χειρουργεία «το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης. Επίσης, δύναται να συμμετέχουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων ως χειρουργοί Β’ και Γ’. Το προσωπικό αυτό μπορεί να συμμετέχει στην ως άνω λειτουργία εφόσον δεν εφημερεύει, δεν απασχολείται υπερωριακά, ούτε σε απογευματινά ιατρεία κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου».

Δικλείδες ασφαλείας
Ως προϋπόθεση συμμετοχής των ιατρών στη λειτουργία τους ορίζεται η διατήρηση του αριθμού και της κατηγορίας των χειρουργικών επεμβάσεων και επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκομείου, ανά τμήμα/κλινική και ανά εξάμηνο.

Σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για τη λειτουργία της κλινικής πέραν του τακτικού ωραρίου, μέχρι την, κατά τα ανωτέρω, αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Οι αμοιβές
Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με δεκαπέντε (15,00) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο.

Πάντως διευκρινίζεται ότι χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν μπορούν να διενεργούνται μετά τις 10:00 μ.μ.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το