Τοπικά

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οριακή η κατάσταση στη λίμνη Κάρλα

karla

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της ποιότητας του νερού στη λίμνη Κάρλα και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη δημόσια υγεία, κρούει με ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η έκδοση της οποίας συμπίπτει με το φαινόμενο των νεκρών ψαριών που παρατηρήθηκε χθες στην Μπουρμπουλήθρα. Η ανακοίνωση του Π.Θ. φωτογραφίζει την τοξικότητα της Κάρλας, ως αιτία του κακού, κρίνει οριακή την κατάσταση στη λίμνη και υπογραμμίζει ως επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα.
Όπως, ειδικότερα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις που έγιναν στη λίμνη Κάρλα (27-8-2014), οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου (D.O.) στη λίμνη πλησιάζουν το όριο των τιμών υποξίας (<2mg/l), με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η εκδήλωση φαινομένων θνησιμότητας ιχθύων. Επακόλουθα μιας τέτοιας κατάστασης είναι η διατάραξη της υφιστάμενης ιχθυοκοινωνίας, απειλή της βιοποικιλότητας (θνησιμότητα ενδημικών ειδών), αλλά και απειλή της Δημόσιας Υγείας. Η κατάσταση στη λίμνη είναι πραγματικά οριακή και η ανάγκη για να γίνουν κάποιες δραστικές ενέργειες είναι επιτακτική. Η στάθμη της λίμνης είναι πλέον πολύ πιο κάτω από το οικολογικό όριο (γύρω στο μισό μέτρο στο πιο βαθύ της σημείο) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο οικολογικός της ρόλος και να απειλείται η επιβίωσή της. Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει άμεσα εισαγωγή νερού από τον Πηνειό ποταμό στη λίμνη, το οποίο σημαίνει την επαναλειτουργία των αντλιοστασίων. Χωρίς μια τέτοια παρέμβαση, η λίμνη δυστυχώς δεν έχει κανένα μέλλον και όλες οι προσδοκίες μας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που να είναι σημείο αναφοράς για τον τόπο μας και για κάθε ανθρώπινη δράση, για τη γεωργία, τον πολιτισμό, την έρευνα και την οικολογία θα έχουν σύντομα γκρεμιστεί.
Οι αναλύσεις έγιναν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ακρωνύμιο LAKEREMAKE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι: «Μαθηματική Μοντελοποίηση του Microcystis aeruginosa ως ένας κύριος ρυθμιστής σε λίμνες υπό ανασύσταση» και πραγματεύεται τη μαθηματική μοντελοποίηση του πληθυσμού του κυανοβακτηρίου Microcystis καθώς και των σχετικών παραμέτρων ποιότητας νερού στη Λίμνη Κάρλα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το