Τοπικά

Πανεπιστήμιο: Μόνο με διαγωνισμό η πρόσληψη εργαζομένων στην καθαριότητα

πανεπιστήμιο Παπαστράτος
«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα επιθυμούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα των κτιρίων του Βόλου, αλλά δυστυχώς αυτό ξεπερνά τις δυνατότητες του. Ο μόνος νόμιμος και εφικτός τρόπος να προσληφθούν οι εργαζόμενοι στο Βόλο είναι μέσω διαγωνισμού για ανάδοχο καθαριότητας, ο οποίος εξασφαλίζει όλες τις υφιστάμενες θέσεις των 27 εργαζομένων στη πόλη του Βόλου». Τα παραπάνω επισημαίνονται σε σημερινή ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το θέμα που έχει ανακύψει με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να μεριμνήσει ώστε ο ανάδοχος να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές και να τηρεί τους όρους της σύμβασης και τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Οι υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. Το δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετούταν καλύτερα εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα προέρχονταν από νόμιμες διαδικασίες αξιολόγησης και πρόσληψης και θα τελούσε υπό τον άμεσο έλεγχο της διοίκησης. Αυτό θα απάλλασσε επίσης το Ίδρυμα από ένα σημαντικό οικονομικό βάρος το οποίο είναι πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ και πρέπει να καλυφθεί από τον Τακτικό του Προϋπολογισμό, ο οποίος περικόπτεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Ο νόμος, δυστυχώς, δεν επιτρέπει διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο για τις υπηρεσίες αυτές και πλέον επιβάλλει να προσφέρονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας από ιδιώτες αναδόχους οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη συντήρηση των κτιρίων μέσω ανοικτών διαγωνισμών. Αυτό γίνεται για πολλά χρόνια στους δημόσιους οργανισμούς, στα Πανεπιστήμια της χώρας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στον Τακτικό Προϋπολογισμό του κάθε Ιδρύματος και καλύπτονται από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας.

Η καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια δεν ακολούθησε τον κανόνα των άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η μείωση του προϋπολογισμού κατά 40% οδήγησε τη διοίκηση του κ. Γουργουλιάνη στη σταδιακή διακοπή των περισσοτέρων συμβάσεων καθαριότητας σε όλα τα κτήρια του Βόλου πλην του κεντρικού κτηρίου Διοίκησης και σε απευθείας συμβάσεις μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΠΘ χρησιμοποιώντας τα περιορισμένα έσοδά της.

Στη συνέχεια επί πρυτανείας κ. Μεσσήνη το ανωτέρω σύστημα εφαρμόστηκε σε όλες τις πόλεις που έχει εγκαταστάσεις το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και λόγω των περιορισμένων πόρων της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας συνεπικούρησε η Επιτροπή Ερευνών, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα των ερευνητικών πόρων, δηλαδή έσοδα ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου με το ποσό των 500.000 ευρώ για 18μήνες.

Οι πόροι αυτοί έχουν εξαντληθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμοι, εφόσον φέτος διατέθηκαν για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εκπαιδευτικών δαπανών και των πιεστικών διδακτικών αναγκών των Τμημάτων σε έκτακτο επιστημονικό προσωπικό το οποίο δυστυχώς δεν καλύπτει ο Τακτικός Προϋπολογισμός. Να σημειωθεί ότι οι εισακτέοι στο ΠΘ φέτος αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 25% δημιουργώντας ασφυκτικά προβλήματα στα περισσότερα Τμήματα ενώ η ανελαστικότητα του Τακτικού Προϋπολογισμού απαγορεύει τη μεταφορά πόρων από τους κωδικούς των λειτουργικών δαπανών προς τους κωδικούς της διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω το Πανεπιστήμιο δεν έχει άλλη επιλογή από το να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη ανάδοχο. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη διοίκηση Μεσσήνη και ολοκληρώθηκε για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα στα οποία οι ανάδοχοι εγκαταστάθηκαν χωρίς προβλήματα από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το Πανεπιστήμιο θα επιθυμούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα των κτιρίων του Βόλου, αλλά δυστυχώς αυτό ξεπερνά τις δυνατότητες του. Εάν στο μέλλον μεταβληθεί η νομοθεσία δεσμεύεται να επανεξετάσει την θέση του. Προς το παρόν, οι μόνοι διαθέσιμοι πόροι για τον επόμενο χρόνο είναι στον Τακτικό Προϋπολογισμό και αυτοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για ατομικές προσλήψεις. Ο μόνος νόμιμος και εφικτός τρόπος να προσληφθούν οι εργαζόμενοι στο Βόλο είναι μέσω διαγωνισμού για ανάδοχο καθαριότητας, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες πόλεις (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία) και σε όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Ο διαγωνισμός εξασφαλίζει όλες τις υφιστάμενες θέσεις των 27 εργαζομένων στη πόλη του Βόλου. Το Πανεπιστήμιο θα μεριμνήσει ώστε ο ανάδοχος να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές και να τηρεί τους όρους της σύμβασης και τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο διερευνά τις δυνατότητες που του παρέχει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να αναθέτει στο μέλλον τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης σε ενώσεις εργαζομένων μέσω κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το