Τοπικά

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων στον Δήμο Αλμυρού

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων, ο οποίος περιλαμβάνει και αναπροσαρμογές στα τέλη ταφής και εκταφής. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λεων. Βούλγαρης, «τα κοιμητήρια πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με κανονισμούς. Στον ισχύοντα κανονισμό παρατηρούνται δυσανάλογες χρεώσεις σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση, η οποία θα επικυρώνει την ισχύ ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηριών για όλες τις Τοπικές Κοινότητες».
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της β’ ελάσσονος μειοψηφίας Σάββας Τσόγκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι κανονισμοί που κατατέθηκαν προς ψήφιση αποτελούν εκλαΐκευση του Ν. 4819/21 για τη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι μόνο. Έτσι θεσπίστηκε και το τέλος ταφής για το Πράσινο Ταμείο. Αυτά τα χαράτσια ως περιβαλλοντική εισφορά καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες και το οποίο θα προσαυξάνεται κάθε χρόνο 5 € ανά τόνο. Στον Αλμυρό στα επόμενα 5 χρόνια θα φτάσει στα 53 € ανά τόνο».

Τέλη και δικαιώματα ταφής
Σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται τα εξής:
-Για την ταφή: α) 150 ευρώ όταν οι υπηρεσίες ταφής παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και β) ογδόντα 80 ευρώ μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών του Δήμου για την ταφή.
-Για την εκταφή: α) 80 ευρώ όταν οι υπηρεσίες εκταφής παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και β) στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών του Δήμου τα τέλη για την εκταφή είναι μηδενικά. Σε κάθε περίπτωση η Βεβαίωση Εκταφής εκδίδεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με αποδέκτη την αρμόδια Υπηρεσία Κοιμητηρίων του Δήμου.
-Για τα τρία πρώτα χρόνια δεν επιβάλλεται επιπλέον τέλος πλην αυτών που προβλέπονται στην παρ. 1α του παρόντος Άρθρου. Μετά το πέρας της τριετίας καταβάλλεται το ποσό των 50 ευρώ κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας. Μετά τη λήξη της πενταετίας οι συγγενείς του νεκρού έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν εάν επιθυμούν την παράταση της ταφής καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη γι’ αυτήν την παράταση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δύο έτη. Για το έκτο έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα 50 ευρώ, για το έβδομο έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα 50 ευρώ, για το όγδοο έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα 200 ευρώ, για το ένατο έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα 300 ευρώ, για το δέκατο έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα 400 ευρώ κ.ο.κ.

Για τα ανωτέρω τέλη ισχύουν τα εξής:
-Τα τέλη αρχικής παραχώρησης τάφου πενταετούς ταφής προκαταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα κατά τη δήλωση του θανάτου.
-Για κάθε δικαίωμα και οικονομική υποχρέωση ενημερώνονται γραπτώς οι υπόχρεοι από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου κατά τη δήλωση του θανάτου.
-Από τα τέλη της αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων, της εκταφής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται:
α) Οι άποροι δημότες, κάτοικοι του Δήμου Αλμυρού, οι οποίοι ενταφιάζονται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας και με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας που εποπτεύει την λειτουργία των κοιμητηρίων. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαρμογή της έγγραφης εντολής του αρμόδιου αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του/της προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η αρμόδια Υπηρεσία για τα κοιμητήρια μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών. Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με ευθύνη του/της αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας για τα κοιμητήρια, γραπτή ενημέρωση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή πρόεδρο της Κοινότητας με τα πλήρη στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. του ενδιαφερόμενου συγγενή.
Όλα τα τέλη προσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το