Τοπικά

Νέοι προϊστάμενοι Τμημάτων στον Δήμο Αλμυρού – Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου

Στην τροποποίηση προηγούμενης απόφασης, με την οποία ορίζονται νέοι προϊστάμενοι σε Τμήματα Διευθύνσεων του Δήμου Αλμυρού, προχώρησε ο δήμαρχος Βαγγ. Χατζηκυριάκος. Η νέα απόφαση θα έχει ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Ιουνίου και έχει ως εξής:
– Στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Την Κόττα Σταυρούλα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με τα καθήκοντα του άρθρου 12(γ) του Ο.Ε.Υ. «Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε θέματα Διοικητικής μέριμνας», και αναπληρώτρια της Γιαννούλη Ευφροσύνης του Ηλία, με τα καθήκοντα του άρθρου 12(γ) 22 & 24 του Ο.Ε.Υ.
– Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού: Τον Βασιλάκο Χρήστο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, προϊστάμενο του τμήματος, με τα καθήκοντα του άρθρου 9(α) & 9(β) του Ο.Ε.Υ. «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού». Τη Βαλκανιώτου Αθανασία του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με τα καθήκοντα του άρθρου 9(γ) του Ο.Ε.Υ. «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού».
– Στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, της Δ/νσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: Τον Γερογιάκομο Γεώργιο του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, προϊστάμενο του Τμήματος, με τα καθήκοντα του άρθρου 12(α) του Ο.Ε.Υ., «Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου».
Επίσης θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής, με αναπληρώτρια την Κομνιώτη Κυριακή. Την Κομνιώτη Κυριακή του Σταύρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με τα καθήκοντα του άρθρου 12(α) του Ο.Ε.Υ., «Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου». Επίσης θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης, και ορίζεται ως γραμματέας – πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή αυτής, τον μόνιμο υπάλληλο Γερογιάκομο Γεώργιο του Ευαγγέλου.
– Στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Τη Φιλοθόδωρου Μαρία του Κων/νου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, προϊσταμένη του Τμήματος, με τα καθήκοντα του άρθρου 10 του Ο.Ε.Υ. «Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης».
– Στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Τον Αλεξάνδρου Κων/νο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με τα καθήκοντα του άρθρου 11 της Ενότητας Δ΄: Επιτελικές Υπηρεσίες, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το