Τοπικά

Μείωση στο κόστος μακοχρόνιας στάθμευσης στο parking του Λιμανιού- Θεσπίζεται κάρτα μηνιαίας και ετήσιας χρήσης

Η κείμενη νομοθεσία (νόμος 2971/2001, άρθρο 24) δίδει τη δυνατότητα στον ΟΛΒ να παραχωρεί προσωρινά χερσαίες εκτάσεις του, που δεν τις χρειάζεται, σε Δήμους

Την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής για τη στάθμευση αυτοκινήτων στο parking στην κεντρική προβλήτα του λιμανιού ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, με τις νέες ρυθμίσεις, αφενός μειώνεται το κόστος μακροχρόνιας στάθμευσης οχημάτων και αφετέρου θεσπίζεται κάρτα στάθμευσης μηνιαίας και ετήσιας διάρκειας, ικανοποιώντας έτσι αιτήματα, τόσο των ταξιδιωτών για τις Β. Σποράδες, όσο και των κατοίκων της πόλης αντίστοιχα, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του εν λόγω σταθμού.

Ειδικότερα οι σχετικές χρεώσεις/ρυθμίσεις διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:
1.1. Ωριαίες χρεώσεις
1..1. Για τις δύο πρώτες ώρες παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση ανέρχεται στο ποσό του 1,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
1..2. Για τις επόμενες οκτώ ώρες (από 3η έως και 10η) παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση ανέρχεται στο ποσό του 1,00 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
1..3. Για τις επόμενες ώρες (από 11η και για το σύνολο των ωρών πέραν αυτής) παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση ανέρχεται στο ποσό του 0,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
1.2. Μηνιαίες χρεώσεις
Καθιερώνεται μηνιαία κάρτα χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. Το κόστος προμήθειάς της κάρτας (δεδομένου του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η μηνιαία χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking) της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου ανέρχεται στο ποσό των 120,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι με την επιστροφή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειάς της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
1.3. Ετήσιες χρεώσεις
Καθιερώνεται ετήσια κάρτα χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. Το κόστος προμήθειας της κάρτας (δεδομένου του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η ετήσια χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking) της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου ανέρχεται στο ποσό των 1.095,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι με την επιστροφή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειάς της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
2. Οι ωριαίες χρεώσεις υλοποιούνται ανά ακέραια ώρα, ενώ κλάσμα ώρας θεωρείται πλήρης ώρα.
3. Ο ανώτερος αριθμός ενεργών (ευρισκομένων εν ισχύ ταυτοχρόνως) καρτών στάθμευσης μηνιαίας διάρκειας ορίζεται στις εκατό (100).
4. Ο ανώτερος αριθμός ενεργών (ευρισκομένων εν ισχύ ταυτοχρόνως) καρτών στάθμευσης ετήσιας διάρκειας ορίζεται στις τριάντα (30).
5. Το συνολικό αντίτιμο χρέωσης των καρτών στάθμευσης μηνιαίας και ετήσιας διάρκειας προκαταβάλλεται.
• Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αντιτίμου χρήσης των υπηρεσιών του εν λόγω σταθμού δύναται να υλοποιηθεί με μετρητά, όπως και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
• Επιπλέον γνωστοποιείται πως η χορήγηση των μηνιαίων και ετησίων καρτών θα γίνεται από τα ταμεία του χώρου στάθμευσης (Parking), όπου θα καταβάλλεται και το σχετικό αντίτιμο.
• Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων ορίζεται η Κυριακή 15 Μαίου 2016 (15/05/2016).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το