Τοπικά

Ληξιπρόθεσμες οφειλές 103.000 ευρώ στέλνει στις ΔΟΥ η ΔΕΥΑΜΒ

 

Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται και η έγκριση της αποστολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Επιχείρησης προς τις αρμόδιες ΔΟΥ. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 103.093,5 ευρώ και φέρεται να αφορά συνολικά 155 καταναλωτές. Με την απόφασή του το Δ.Σ. θα εγκρίνει την αποστολή των οφειλών των παραπάνω καταναλωτών προς τις ΔΟΥ Βόλου, Αίγιου, Ζ΄Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κω, Λάρισας, Σύρου, Τρικάλων και Ψυχικού. Αναπροσαρμογή της ρήτρας για ενδείξεις υδρομέτρων
Σε τροποποίηση της σύμβασης για τη λήψη ενδείξεων υδρομέτρων καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο. Με επιστολή του ο ανάδοχος οικονομικός φορέας ζήτησε την αναπροσαρμογή επιβολής ρήτρας για κάθε λάθος μέτρηση ίση με το τριπλάσιο της τιμής καταμέτρησης και ποσοστού 5% επί των συνολικών ενδείξεων. Η ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση προβλέπει ρήτρα για κάθε λανθασμένη ένδειξη ίση με εκατονταπλάσιο της τιμής καταμέτρησης και αθροιστικά έως 10% του συνολικού ανταλλάγματος. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών ο τρόπος μετρήσεως που είχε προβλεφθεί ήταν διαφορετικός και με νεότερες αποφάσεις το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ διαφοροποιήθηκε ο τρόπος καταμέτρησης με αποτέλεσμα να είναι μαζικές μετρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια που ήταν σε εξέλιξη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Για τους παραπάνω λόγους αναμένεται να αποφασιστεί η αλλαγή της ρήτρας για κάθε λανθασμένη ένδειξη, ίση με το δεκαπλάσιο της τιμής καταμέτρησης.

Εκποίηση 15 τόνων άχρηστων μεταλλικών υλικών
Στο μεταξύ, το Δ.Σ. αναμένεται να εγκρίνει τη μελέτη και τον τρόπο δημοπράτησης για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών υλικών. Στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων έχουν συγκεντρωθεί ποσότητες άχρηστων υλικών. Οι ποσότητες που είναι συγκεντρωμένες είναι από σίδηρο και χάλυβα με εκτιμώμενη ποσότητα 15.000 κιλά. Η απομάκρυνση θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία κατάθεσης πλειοδοτικών προσφορών με τιμή εκκίνησης 0,15€ ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα είναι δημόσιος και θα διεξαχθεί με την ευθύνη της ετήσιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Διαγωνισμός για τις υπηρεσίες συντήρησης γεωτρήσεων
Ακόμη, θα εγκριθούν οι όροι του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών συντήρησης γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΜΒ, με προϋπολογισμό 148.935 ευρώ. Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων, οι οποίες κατά περιόδους παρουσιάζουν προβλήματα και χρειάζονται εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των φρεατίων άντλησης και των αντλητικών συγκροτημάτων και βρίσκονται σε διάφορες θέσεις του εξωτερικού υδραγωγείου στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μία ενιαία προμήθεια ή υπηρεσία, αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες, που η εντολή εκτέλεσής τους προς τον ανάδοχο θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το