Τοπικά

Κολυνδρίνη σε Βορίδη : Πρέπει να έχουμε λόγο στις μετατάξεις των υπαλλήλων

Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη απέστειλε σήμερα επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, αναφορικά με τa θέματα της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτή με βασικό μέλημα την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών:
«Στα πλαίσια της κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων εξεδόθη προσφάτως η από 11.06.2021 εγκύκλιος της Γ.Γ. Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα σχετικά με την έναρξη δημοσιοποίησης θέσεων κινητικότητας Α’ Κύκλου 2021. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 και τις επισημάνσεις της εγκυκλίου κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής δύναται να υποβάλλει αίτηση σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών.
Με την παρούσα επιστολή σας επισημαίνουμε την ανάγκη ελέγχου της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος προς ένα άλλο φορέα του Δημοσίου και τις τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην Υπηρεσία μετά την αποχώρησή του.
Συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016 αναφέρεται ότι «ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των Ο.Τ.Α. α` βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.»
Κρίνουμε σκόπιμο η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, εν προκειμένω ο Περιφερειάρχης, θα πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις διενέργειες μετατάξεων ή αποσπάσεων στα πλαίσια της κινητικότητας των Υπαλλήλων και όχι μόνο για αυτές που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί το φαινόμενο να αποψιλώνονται συγκεκριμένες υπηρεσίες, που έχουν ως συνέπεια την αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας τους και την πλημμελή εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η παράλειψη της προϋπόθεσης της σύμφωνης γνώμης του πολιτικού ή υπηρεσιακού προϊστάμενου για την μετακίνηση των υπαλλήλων στα πλαίσια της κινητικότητας οδηγεί στο στρεβλό γεγονός να μην λαμβάνονται υπόψη οι εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτή την περίοδο η Κτηνιατρική Υπηρεσίας της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στην οποία μετά τον πρόσφατο αδόκητο χαμό του Προϊστάμενου-Κτηνιάτρου της Παντελή Καταραχιά έχει απομείνει με μόλις τρεις κτηνιάτρους για όλη τη Μαγνησία και τις Σποράδες, οι οποίοι ειδικά την περίοδο που διανύουμε αδυνατούν να εκπληρώσουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις εκ της θέσης ευθύνης την οποία κατέχουν και να ικανοποιήσουν τα ποίκιλλα αιτήματα των πολιτών. Ένας εξ αυτών είναι τοποθετημένος στο Βελεστίνο Δ. Ρήγα Φεραίου για τις αυξημένες κτηνοτροφικές ανάγκες της εν λόγω περιοχής και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί, ενώ οι λοιπές δύο κτηνίατροι, εκ των ο οποίων η μία είναι πολύτεκνη μητέρα 4 τέκνων, έχουν πλέον υπ’ ευθύνη τους όλα τα σφαγεία της υπόλοιπης Μαγνησίας, καθώς και τα σφαγεία των νήσων των Σποράδων. Συνεπώς μία ενδεχόμενη μετακίνησή τους στα πλαίσια της κινητικότητας θα έβλαπτε καθοριστικά την υπηρεσία και αναγκαζόμασταν να «βάλουμε λουκέτο» στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.
Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, παρακαλώ, όπως εξετάσετε την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, ως κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο για τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κινητικότητας για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία στις υπηρεσίες.
Παρακαλώ θερμά για τις συντομότερες δυνατές ενέργειές σας.»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το