Τοπικά

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων- υποδημάτων στο Νότιο Πήλιο

Δεκατρείς κάδοι ανακύκλωσης αναμένεται να τοποθετηθούν στο Νότιο Πήλιο για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιλέχτηκε ο ανάδοχος που θα αναλάβει την τοποθέτηση και συντήρηση (από φυσικές φθορές) των κάδων, με δικό της προσωπικό και οχήματα. Σε περίπτωση που ένας κάδος χρειάζεται επισκευή, οι εργασίες θα επιτελούνται είτε επιτόπια είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Οι κάδοι εγκαθίστανται σε προκαθορισμένα από τον Δήμο σημεία/θέσεις και ως προς τον προσδιορισμό των επιλέξιμων τοποθεσιών η υποψήφια εταιρεία μπορεί να προτείνει πρόσφορες τοποθεσίες, καθώς και να συνδράμει με κάθε τρόπο, δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας της. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλύτερη εξυπηρέτηση, υπολογίζεται 1 κάδος ανά 1.000 κατοίκους.
Στόχος της εταιρείας είναι η εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής για την πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο κάθε κάδος εκτιμάται πως θα αποφέρει περίπου 2.000-3.000 κιλά ρουχισμού ετησίως. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σημειώνει επιτυχία και εφόσον κρίνεται εφικτό και σκόπιμο από την εταιρεία και τον Δήμο, μπορούν να εγκατασταθούν επιπλέον κάδοι. Σε περίπτωση που κάποιος κάδος που έχει τοποθετηθεί δεν αποφέρει τα αναμενόμενα κιλά τότε η εταιρεία, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τον κάδο από το συγκεκριμένο σημείο και να τον επανατοποθετήσει σε σημείο με μεγαλύτερη απόδοση, πάντα κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Οι κάδοι προτείνεται να τοποθετηθούν ως εξής : Κάτω Γατζέα : 1 κάδος, Καλά Νερά : 2 κάδοι, Κορώπη : 1 κάδος, Άφησσος : 1 κάδος, Αφέτες : 1 κάδος, Νεοχώρι : 1 κάδος, Αργαλαστή : 3 κάδοι, Μηλιές : 1 κάδος, Πινακάτες : 1 κάδος, Άγιος Γεώργιος Νηλείας : 1 κάδος
Ο αριθμός των κάδων δύναται να αλλάξει εφόσον τροποποιηθούν τα πληθυσμιακά δεδομένα της κάθε κοινότητας. Οι παραπάνω ποσότητες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Οι κάδοι δύναται να τοποθετηθούν σταθερά στο έδαφος για να αποφευχθεί ενδεχόμενο ανατροπής τους καθώς και άσκοπης ή παράνομης μετακίνησής τους.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την τοποθέτηση, τη συντήρηση των κάδων και την αποκομιδή του περιεχομένου τους καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής διοίκησής της. Το διοικητικό προσωπικό προβαίνει στην ανίχνευση αναγκών κάθε Δήμου, καταρτίζει τα ημερήσια δρομολόγια, συλλέγει τα δεδομένα και εκπονεί στατιστικές, επιβλέπει το έργο των οδηγών, ενώ μέσω της στενής συνεργασίας με τον Δήμο, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, πάντοτε με γνώμονα τον πολίτη. Η εταιρεία διαθέτει ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα για τη συλλογή και μεταφορά των εν λόγω αστικών απορριμμάτων. Η συλλογή/αποκομιδή πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα από κάθε κάδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής ρίψης ενδυμάτων (Μάιος-Νοέμβριος) και τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για τους υπόλοιπους μήνες. Εφόσον υπάρχουν μερικοί μήνες που συμπίπτουν με τις αλλαγές των εποχών, κατά τις οποίες παρατηρείται αύξηση της εναπόθεσης υφαντικών απορριμμάτων, η συλλογή θα προγραμματίζεται κατόπιν αιτήματος των πολιτών. Τα συλλεγόμενα είδη μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση, εφαρμόζοντας την ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.4819/23-07-2021 ισχύουσας νομοθεσίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το