Τοπικά

Έφεση κατά απόφασης για τον λατομικό χώρο Καλαμακίου θα ασκήσει ο Δήμος Ν.Πηλίου για την επιβολή προστίμου 15.100 ευρώ

Αποδεκτή έγινε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, η ειδική γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την άσκηση Έφεσης κατά της αποφάσεως υπ’ αριθ. 1419/2023 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην επιβολή προστίμου 15.100 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο λατομικό χώρο του Καλαμακίου.

Στη γνωμοδότηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών, έχει παραχωρηθεί από τον πρώην Δήμο Αφετών με τη διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης σε τρία σωματεία Καλαμακίου, Νεοχωρίου και Συκής. Ο Δήμος καθ’ όλο το διάστημα έχει ενημερώσει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους το σωματείο για τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει, ώστε να συναφθεί νέα μισθωτική σύμβαση και ότι ο χρόνος της μίσθωσης έληξε κι έπρεπε να αποδοθεί και το μίσθιο – λατομείο. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων «Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε με τους πενιχρούς όρους που έχει να προβεί σε πλήρη αποκατάσταση των πάντων στην περιοχή και ουδέποτε είχε τις αντίστοιχες υπηρεσίες παρακολούθησης κι επίβλεψης.

Όσον αφορά στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν και πως αυτά αναλύονται στο γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικού επισημαίνεται ότι «οι παραβάσεις αυτές, αναφέρονται σε μια και μόνο υφιστάμενη κατάσταση, οι οποίες και δεν μπορούν να επιβάλλονται πολλαπλώς και με επαναλαμβανόμενο τρόπο, από διαφορετικές υπηρεσίες και διότι και σήμερα εάν επαναληφθεί ο έλεγχος, τα μεγάλα μέτωπα εξόρυξης συνεχίζουν να ενυπάρχουν, καθώς είναι αποτέλεσμα της ίδιας μακροχρόνιας άναρχης εκμετάλλευσης που δεν δύναται να μεταβληθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χρήζει εύλογου χρόνου, όπως οι όροι τίθενται στη νέα εγκεκριμένη ΑΕΠΟ ώστε να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου, του ανάγλυφου και τους περιβάλλοντος».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το