Οικονομία

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα από το 2022

Αλλάζουν τα κίνητρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς για άλλους κλάδους θα οι πληρωμές με τραπεζικά μέσα θα μειώνουν κατά 30% το φορολογητέο εισόδημα του πολίτη, ενώ άλλες θα μετράνε διπλά για την υποχρέωση κάλυψης του 30% του εισοδήματος.

Σε πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ως εξής:

1. Έκπτωση από το εισόδημα: Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των κατηγοριών:

· Στέγαση

· Υπηρεσίες

· Μεταφορές

· Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες

· Εκπαίδευση

Ειδικότερα οι ακριβείς κλάδοι και υπηρεσίες θα καθοριστούν με απόφαση που θα εκδώσει ο υπουργός Οικοονομικών.

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος που θα εκπίπτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως, αλλά ούτε και το πραγματικό εισόδημα που είχε μέσα στη χρονιά ο φορλογούμενος.

2. Συνυπολογισμός στο 30% του εισοδήματος: με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται και συγκεκριμένες δαπάνες λήψης υπηρεσιών ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, για τις οποίες εφαρμόζεται ο διπλασιασμός της έκπτωσης,από τις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το μέτρο θα ισχύσει ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.

Με βάση τη νέα διάταξη, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών Υγείας ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους, για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Και στην περίπτωση αυτή επίσης θα εκδοθεί ειδική απόφαση που θα καθορίζει λεπτομερώς για ποιες υπηρεσίες Υγείας θα ισχύσει το μέτρο.

Πηγή:kathimerini

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το