Τοπικά

Η Αποκεντρωμένη απέρριψε απευθείας ανάθεση Δήμου Ζαγοράς στο Πανεπιστήμιο “Θ”

κτίριο αποκεντρωμένης διοίκησης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ δέχτηκε, παρά τις σοβαρές αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου την απευθείας ανάθεση σε καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του έργου των κυκλικών κόμβων, απέρριψε απευθείας ανάθεση του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στο Πανεπιστήμιο και σε συγκεκριμένη καθηγήτρια.
Μπορεί οι αποφάσεις να ήταν πανομοιότυπες, αλλά αυτή του Δήμου Ζαγοράς …ακυρώθηκε.
Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου προχώρησε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση προβλημάτων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Σύμφωνα με το Νόμο για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα.
Οι συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Ο Δήμος προχώρησε σε σύμβαση που ανέφερε και φυσικό πρόσωπο και η απόφαση απορρίφθηκε.
Συγκεκριμένα η σύμβαση ανέφερε:
«Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου…2. Το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας»…3. Η κ. Γοσποδίνη Ασπασία – Αναστασία, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που εδρεύει στο Βόλο και είναι επιστημονική υπεύθυνος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη»».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το