Τοπικά

Η Αλόννησος θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία για την καθαρή ενέργεια στα ευρωπαϊκά νησιά

Στην πρωτοβουλία «Καθαρή ενεργειακή μετάβαση για τα ευρωπαϊκά νησιά» θα ενταχθεί ο Δήμος Αλοννήσου, όπως αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίασή του. Το έντυπο δέσμευσης στην πρωτοβουλία θα υπογράψει ο δήμαρχος Πέτρος Βαφίνης, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από το συμβούλιο. H δημιουργία της Πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά» αποτελεί την πρώτη έμπρακτη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση της καθαρής ενεργειακής μετάβασης των νησιών. Η Γραμματεία της Πρωτοβουλίας υποστηρίζει τα νησιά στην εκπόνηση Σχεδίων Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης ή μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αειφορίας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, με την υπογραφή της δέσμευσης μετάβασης, ο Δήμος δεσμεύεται να αναπτύξει ένα Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης για το νησί, τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό συνεπάγεται, όπως είπε, τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου οράματος για την από-ανθρακοποίηση των νησιών, και την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών για την πραγμάτωση αυτού. Συνεπάγεται επίσης τον σχεδιασμό έργων καθαρής ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίησή τους. «Δεσμευόμαστε επίσης σε αυτή τη μετάβαση να εμπλέξουμε μια ευρεία ομάδα ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών του νησιού μας και να προσφέρουμε συμβουλές στους νησιώτες της Κοινότητας για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά της ΕΕ σύμφωνα με τους πόρους και τις δυνατότητές μας» δήλωσε.
Έτσι, η Αλόννησος θα εμφανίζεται στον διαδραστικό u967 χάρτη της πρωτοβουλίας των νησιών της ΕΕ που ηγείται της καθαρής ενεργειακής μετάβασης, κάνοντάς το γνωστό σε πολίτες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του συμβουλίου, ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Αθανασίου ρώτησε τον δήμαρχο αν στον όρο καθαρή ενέργεια συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Αλόννησο με τον κ. Βαφίνη να απαντά ότι ήδη έκανε γνωστό ότι ο Δήμος είναι αντίθετος στην εγκατάστασή τους και δεν θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο καθαρής ενέργειας.

Δίκτυο του Συμφώνου δημάρχων για το Κλίμα
Ο Δήμος Αλοννήσου θα ενταχθεί και στο δίκτυο του Συμφώνου των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Το Σύμφωνο των δημάρχων προωθεί και υποστηρίζει την ανάληψη δράσης από τις τοπικές αρχές σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το