Τοπικά

Δράση μείωσης νιτρορύπανσης για τους αγρότες του Αλμυρού μέσω προγράμματος του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μείωση της νιτρορύπανσης εντάσσεται η περιοχή του Αλμυρού, καθώς και το 10% έως 20% περίπου των αγροτικών εκτάσεων στους Δήμους Βόλου και Ρ. Φεραίου, που γειτνιάζουν με χαρακτηρισμένες περιοχές Natura, μετά την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης για κατάθεση προτάσεων. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι αγρότες, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να υποβάλλουν προς τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Για τις ανάγκες της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», το γνωστό πρόγραμμα της μείωσης της νιτρορύπανσης, εμπλουτισμένο με άλλα δύο μέτρα κατά της ρύπανσης των υδάτων, έχουν επιλεγεί ορισμένες περιοχές στην Ελλάδα, όπου τα χωράφια είναι επιλέξιμα για ένταξη στο πρόγραμμα. Οι περιοχές αυτές είναι οι «Περιοχές Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης», καθώς και οι «Υγροτοπικές περιοχές», οι οποίες συμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον με καλλικρατικούς δήμους.
Να αναφερθεί ότι στη Δυτική – Ανατολική Θεσσαλία εντάσσονται οι παρακάτω Δήμοι: Αγιάς, Αλμυρού, Βόλου, Δομοκού, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώμης, Μουζακίου, Παλαμά, Πύλης, Ρήγα Φεραίου, Σοφάδων, Τεμπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα, όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:
-Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων.
-Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
-Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

Κριτήρια
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
Α. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσας, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
3. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
Να αναφερθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμός Πληρωμής, είναι αρμόδιος για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Μέσω του Συμφώνου Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που θα συνυπογραφεί μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Περιφερειών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους αναθέτει την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης.
Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το