Τοπικά

Δημοτικός υπάλληλος διώκεται για απιστία και υπεξαίρεση κατά του Δημοσίου

Το κατώφλι του Ανακριτή Βόλου αναμένεται να περάσει την ερχόμενη εβδομάδα ένας δημοτικός υπάλληλος, που κατηγορείται για απιστία και υπεξαίρεση κατά του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.
Πρόκειται για την υπόθεση με έλλειμμα που διαπιστώθηκε σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο, που είχε διενεργηθεί στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Νοτίου Πηλίου, στον ΣΥΔΙΣΑ και στον Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Βόλου κι αφορούσε στην περίοδο 2005-2010. Το έλλειμμα είχε υπολογιστεί στο ποσό των 256.000 ευρώ περίπου. Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ελλείμματος ύψους 256.723,99 ευρώ και το οποίο οφειλόταν σε υπαιτιότητα δημοτικού υπαλλήλου της περιόδου 2005-2010. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) το 2016 για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε με άλλη το 2017, είχε συσταθεί ελεγκτική ομάδα, για να διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στους Δήμους Βόλου, Ρ. Φεραίου, Νοτίου Πηλίου, στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας και στον Σύνδεσμο Κοιμητηρίου Βόλου. Οικονομικές επιθεωρήτριες, διενήργησαν στους ανωτέρω φορείς διαχειριστικό έλεγχο, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης, από 26-03-2017 έως 4-9-2017. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου συντάχθηκε η από 7-11-2017 έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως σε όλους τους ελεγχόμενους φορείς και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να εκφέρουν τυχόν αντιρρήσεις.

Οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, συζητήθηκαν στην 68η συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), στις 12/10/2018, η οποία και αποφάσισε για την οριστικοποίηση της έκθεσης. Κατά τον έλεγχο, όπως αναφέρεται σχετικά, ως βασικό εύρημα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελλείμματος ύψους 256.723,99 ευρώ, το οποίο οφειλόταν σε υπαιτιότητα αρμόδιου υπαλλήλου της περιόδου 2005 – 2010. Οι οικονομικές επιθεωρήτριες συνέλεξαν και ερεύνησαν έγγραφα, παραστατικά και λοιπά οικονομικά στοιχεία κατά τον επιτόπιο έλεγχο, από τους ελεγχόμενους φορείς και πρωτίστως από τους Δήμους. Στη συνέχεια, το 2019, «η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων (ΔΣΜΕΚ), ως αρμόδια για την παρακολούθηση των ελέγχων και τη σύνταξη καταλογιστικών πράξεων, προέβη στη σύνταξη της πράξης καταλογισμού κατά του υπαλλήλου, βασιζόμενη αποκλειστικά στα γραφόμενα στην έκθεση ευρήματα και στις προτεινόμενες συστάσεις. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης καταλογισμού, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενημέρωσε την ανωτέρω Υπηρεσία, ότι ο καταλογισμός κακώς διενεργήθηκε υπέρ του Δημοσίου και ότι έπρεπε να βεβαιωθεί ως έσοδο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, κατά την 77η συνεδρίασή της την 30/7/2019, εξέτασε τα νέα δεδομένα και αποφάσισε ομόφωνα:

– Τη συγγραφή νέας έκθεσης από τη διενεργήσαντα τον έλεγχο οικονομική επιθεωρήτρια, στην οποία να ορίζονται με ακρίβεια τα στοιχεία του καταλογισμού και να τεκμηριώνεται με σαφήνεια ότι το έλλειμμα αφορά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
– Την τήρηση όλων των προβλεπόμενων σταδίων μέχρι την έκδοση της νέας καταλογιστικής πράξης (θεώρηση της έκθεσης ως προς την πληρότητα, αποστολή της έκθεσης στους εμπλεκόμενους φορείς προς ενδεχόμενη υποβολή αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από την ΕΣΕΛ, σύνταξη οριστικής έκθεσης σε περίπτωση τροποποιήσεών της από την ΕΣΕΛ και τέλος έκδοση καταλογιστικής πράξης).
– Την αναίρεση της πράξης καταλογισμού μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων». Η Υπηρεσία το 2020 με έγγραφό της, κοινοποίησε αρμοδίως τη νέα προσωρινή έκθεση, σε όλους τους ελεγχόμενους φορείς και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να εκφέρουν τυχόν αντιρρήσεις. Η πορισματική έκθεση έφθασε τελικά στα χέρια του εισαγγελέα και ασκήθηκαν διώξεις, ενώ φαίνεται πως ήρθε η ώρα της τακτικής ανάκρισης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το