Τοπικά

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Αλμυρό με 2,8εκ. ευρώ από τον «Φιλόδημο»

Με 2,8 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ο Δήμος Αλμυρού θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Η αντικατάσταση θα αφορά αμιαντοσωλήνες μεταφοράς νερού. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού σε τμήματα που αποτελούνται από αγωγούς αμιαντοτσιμέντου. Το εξωτερικό υδραγωγείο της ∆.Ε.Υ.Α. περιλαμβάνει δεξαμενή πλησίον του οικισμού που τροφοδοτείται από γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και η διακύμανσή της παρακολουθείται από εγκατεστημένο σύστημα SCADA. Η τροφοδοσία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη δεξαμενή γίνεται μέσω δύο αγωγών μεταφοράς, δηλαδή δίδυμο αγωγό μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή προς τον οικισμό Αλμυρού. Το εσωτερικό δίκτυο διανομής του Αλμυρού αποτελείται σε ένα μεγάλο μέρος του από αγωγούς αμιαντοτσιμέντου, ενώ σημαντικό τμήμα του δικτύου, κυρίως στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, έχει αντικατασταθεί.

To υφιστάμενο υλικό των αγωγών κατά ένα μεγάλο τμήμα αποτελείται από αμιαντοσωλήνες που παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείρισή τους και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης της πόλης. Επιπλέον, οι αγωγοί θεωρείται ότι δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού, καθώς ο αμίαντος έχει χαρακτηρισθεί επίσημα ως επικίνδυνο για την υγεία υλικό, αφού κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία καρκινογόνων υλικών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου με αγωγούς τρίτης γενιάς κατάλληλων διαμέτρων, καθώς και την αντικατάσταση των δύο αγωγών μεταφοράς με νέο αγωγό για την επίτευξη υψηλότερων πιέσεων στα ευαίσθητα σημεία του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση του αγωγού από αμιαντοτσιμέντο με νέο μεγαλύτερο αγωγό τρίτης γενιάς και κατάργηση του αγωγού μεταφοράς PVC. Τα έργα θα σχεδιαστούν με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών με ορίζονται 40ετίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το