Photo Gallery, Οικονομία

Προσλήψεις συμβασιούχων στα ΕΛΤΑ

Ανακοινώθηκαν για την περιοχή της  Μαγνησίας

 

 

 

Σε προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγκες, προχωρούν τα ΕΛΤΑ Θεσσαλίας. Ειδικότερα  σύμφωνα με προκήρυξη προτίθενται να προσλάβουν πέντε διανομείς για το Βόλο, έναν για τον Αλμυρό, έναν για την Ζαγορά και έναν για την Σκιάθο με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας και έξι διανομείς για το Βόλο με συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 χρόνων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι 30 Μαΐου.

 

 

«Πράσινο» για 7.156 συμβασιούχους

στους Δήμους και τις περιφέρειες

 

Ανοίγει το επόμενο διάστημα ο δρόμος για την πρόσληψη 7.156 εποχικών υπαλλήλων ή συμβασιούχων έργου στους Δήμους και τις περιφέρειες, μετά τις σχετικές εγκρίσεις που δόθηκαν από την αρμόδια τετραμελή υπουργική επιτροπή.

Μόλις οι σχετικές εγκρίσεις φτάσουν στα χέρια τους, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα προχωρήσουν στην έκδοση προκηρύξεων. Πρόκειται για τις πρώτες από τις συνολικά 14.458 προσλήψεις συμβασιούχων που έχει μέχρι στιγμής αποφασιστεί να γίνουν κατά το 2011 στους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά, από τις τέσσερις πρώτες εγκρίσεις που ολοκληρώθηκαν, μία αφορά την πρόσληψη 3.086 συμβασιούχων στους δήμους για την κάλυψη αναγκών σε διάφορες υπηρεσίες -πλην των ανταποδοτικών- άλλες δύο ανάβουν το πράσινο φως για 3.850 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ η τέταρτη απόφαση της επιτροπής αφορά την έγκριση 220 θέσεων συμβασιούχων στις αιρετές περιφέρειες.

Η έγκριση των θέσεων έγινε βάσει των αιτημάτων που είχαν υποβάλει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και αφορά το πρώτο πακέτο προσλήψεων που θα γίνουν συνολικά το 2011. Οι διαδικασίες έγκρισης διαφέρουν, ανάλογα με το αν πρόκειται για προσλήψεις σε ανταποδοτικές ή στις λοιπές υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών.

Στην περίπτωση των λοιπών υπηρεσιών ισχύει συγκεκριμένος περιορισμός βάσει του Μνημονίου και για τον λόγο αυτόν έχει προβλεφθεί πως πρέπει να είναι μειωμένες κατά 15% σε σχέση με το 2010. Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίστηκε πως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ανέρχεται σε 8.458 συνολικά για το τρέχον έτος.

Σε πρώτη φάση με την ίδια υπουργική απόφαση δόθηκε η δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή να εγκρίνει 3.400 θέσεις, εκ των οποίων οι 3.306 ήδη εγκρίθηκαν (πρόκειται για τις 3.086 στους δήμους και τις 220 στις περιφέρειες).

Σχετικά με τις προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, για πρώτη χρονιά φέτος τέθηκε προϋπόθεση να εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή και να μη γίνονται μόνον με απλή απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, χωρίς όμως να ισχύει σε αυτές ανώτατο όριο. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων προσλήψεων συνδέεται αποκλειστικά με τη δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας των συμβασιούχων από τα έσοδα που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη.

 

 

Ποιες ειδικότητες αφορούν

Σύμφωνα με τις εγκρίσεις, οι πρώτες προσλήψεις που θα προχωρήσουν αφορούν κυρίως προσωπικό για παιδικούς σταθμούς -όπως βρεφονηπιοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι- ή για παιδικές κατασκηνώσεις -γυμναστές, φύλακες, μάγειρες, τραπεζοκόμοι, γενικών καθηκόντων- ναυαγοσώστες και δασοπυροσβέστες για τη φύλαξη των περιαστικών δασών.

Παράλληλα, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα προσληφθούν οδηγοί απορριμματοφόρων ή άλλων μηχανημάτων, εργάτες καθαριότητας, εργάτες πρασίνου και κήπων, καθαριστές εσωτερικών χώρων κ.ά.

Αποκλειστικός αρμόδιος για τον χρόνο έκδοσης για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες, με εξαίρεση το προσωπικό βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών όπου πρόσφατα καθορίστηκες πως το χρονικό διάστημα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορεί να ανέλθει στους 11 μήνες.

Αντιστοίχως, οι συμβάσεις έργου έχουν συνήθως 12μηνη διάρκεια, ενώ μπορεί να παρατείνονται για ακόμη ένα έτος εφόσον αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη κάλυψης της θέσης. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η σύμβαση έργου του ίδιου εργαζόμενου με τον ίδιο φορέα για διάστημα άνω των 24 μηνών.

 

Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσλήψεις

Στις προκηρύξεις αυτές βασικό κριτήριο για την κατάταξη των υποψηφίων αποτελεί η εντοπιότητα. Προτάσσονται αρχικά οι δημότες του δήμου που εκδίδει την προκήρυξη, στη συνέχεια οι δημότες άλλων δήμων του ίδιου νομού και, τέλος, οι μόνιμοι κάτοικοι άλλων νομών.

Πέραν των τυπικών προσόντων – κατοχή αντίστοιχου τίτλου σπουδών με την κατηγορία της θέσης, τυχόν απαίτηση για γνώση ξένων γλωσσών ή άδειες οδήγησης αυτοκινήτου και άδειες άσκησης επαγγέλματος – που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο της κατάταξης λαμβάνονται υπόψη και μία σειρά άλλων κριτηρίων.

Μεταξύ των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, είναι ο χρόνος ανεργίας, ο χρόνος εμπειρίας, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη να υποβάλουν το ειδικό έντυπο αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον δήμο στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το