Τοπικά

Ζ. Μακρή στο ΕΒΟΛ: «Ενημέρωση και ημερίδα με Γ.Γ. κ. Μπαγινέτα για την ΚΑΠ 2023-2027»

Ενδελεχή συζήτηση για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα είχε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου κ. Στέφ. Διακομή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης καθώς και του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου της όπως και με τον οικονομικό διευθυντή της κ. Αντ. Μανωλάκη, παρουσία εργαζομένων, μελών και φίλων του Συνεταιρισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟΛ, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.
Κυρίαρχο θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι νέες προκλήσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός αγροτικός τομέας, ιδίως, μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, σε συνδυασμό πάντα με το διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να αντιμετωπίσουν, εξισορροπητικά και αποτελεσματικά, αφενός, την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα κατά 50% έως το 2050, τον προγραμματισμό της παγκόσμιας ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2030, τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθώς και τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και, αφετέρου, τον περιορισμό του γεωργικού εισοδήματος, εξαιτίας της υψηλής απόκλισης του κόστους παραγωγής συγκριτικά με την εμπορική αξία του προϊόντος. Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος στην παρούσα συγκυρία, όχι μόνο προσαρμόζεται και ενσωματώνεται, επιτυχώς, στις απαιτήσεις της νέας τάξης πραγμάτων αλλά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην προσπάθεια στήριξης και αντιμετώπισης όλων των παραπάνω επιπτώσεων.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, αλλά και της θωράκισης των αγροτών και κτηνοτρόφων, το οποίο δίνει βήμα στις μεγάλες και σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 καθώς αξιοποιεί σημαντικότατους και πολύτιμους πόρους ύψους 19,3 δις ευρώ, στη βάση όμως ενός ολοκληρωμένου, μεσομακροπρόθεσμου και συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού. Η κ. Μακρή ανέφερε, ενδεικτικά και επιγραμματικά, παρεμβάσεις της ΚΑΠ, όπως:

 στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, με έμφαση στους μικρούς και μεσαίους αγρότες μας,
 στήριξη των παραγωγών συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην κτηνοτροφία και τις ζωοτροφές, μέσα από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που ενδυναμώνουμε χρηματοδοτικά
 ενθάρρυνση συμμετοχής των αγροτών σε συλλογικά σχήματα και την υλοποίηση επενδύσεων για τη μείωση του κόστους εισροών, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους,
 προσέλκυση νέων ανθρώπων για απασχόληση στον πρωτογενή τομέα και εγκατάσταση στις αγροτικές μας περιοχές, μέσα από κίνητρα για επενδύσεις και διπλασιασμό του πριμ πρώτης εγκατάστασης, καθώς και του ελάχιστου υποχρεωτικού επιπέδου στήριξης του εισοδήματός τους από 3% σε 6% επί του προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ καθώς και
 βελτίωση πρόσβασης των παραγωγών μας σε ρευστότητα, μέσα από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για τις νέες προοπτικές στον αγροτικό τομέα, που ανοίγονται μέσα από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, η Υφυπουργός συνεννοήθηκε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, παρουσία του προέδρου της Ένωσης κ. Διακομή, για την πραγματοποίηση μίας ημερίδας τον Ιανουάριο του 2023, στον Βόλο, προκειμένου να ενημερωθούν διεξοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ, οι συνεταιριστές και οι αγρότες.
Ακόμη, η Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα νέα αγροτικά προϊόντα του Συνεταιρισμού, ο οποίος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί, αποτελεσματικά, στον ανταγωνισμό και στις απαιτήσεις των καιρών. Η κ. Μακρή συνεχάρη την Ένωση για αυτές τις πρωτοβουλίες της και σημείωσε ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται, ουσιαστικά, στον συνεργατισμό, που με τόση συνέπεια υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια η ΕΑΣ Βόλου. Υπογράμμισε ότι βασική εθνική στρατηγική επιλογή θα πρέπει να είναι η προώθηση των συλλογικών αγροτικών σχημάτων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη κάθετη διαμόρφωση της αγοράς προσανατολισμένη και στα συλλογικά αγροτικά σχήματα καθώς η ελληνική γεωργία χαρακτηρίζεται μεν από πληθώρα αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όμως μικρής έκτασης.
Τέλος, έντονος και βαθύς προβληματισμός αναπτύχθηκε γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία καθώς η επένδυση στις τρεις βασικές συντεταγμένες της αναπτυξιακής στρατηγικής, που είναι εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία, θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τη χώρα μας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και προσθέτοντας στην ανταγωνιστικότητα ανατρέποντας, αποτελεσματικά, το αρνητικό οικονομικό κλίμα.
Η κ. Μακρή, αφού ευχαρίστησε, θερμά, τους συμμετέχοντες για αυτή την εποικοδομητική συνάντηση τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας αποτέλεσε ουσιαστικό πυλώνα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αποτελεί, πάντα, έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης για την επόμενη μέρα. Δήλωσε δε ότι «ο ενδελεχής σχεδιασμός και η υλοποίηση συγκεκριμένων και ουσιαστικών πολιτικών και δράσεων με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, σε στενή συνεργασία με όλους του αγροτικούς παραγωγικούς φορείς, θα προτάξει την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροτικής μας οικονομίας και θα την εκσυγχρονίσει περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθεί, επιτυχώς, στις νέες προκλήσεις».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το