Τοπικά

Υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADE

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει την Τρίτη 21 Αυγούστου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (Δημητριάδος 176), στον Βόλο, στις 10.30 π.μ., ανοικτή εκδήλωση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 για υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADE.
Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων και συγκεκριμένα οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, καθώς και οι φορείς Δημοσίου Τομέα όπως παρευρεθούν στην ως άνω εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούν για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις και Υποδράσεις:

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: Σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδράσεις:
19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.
Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER που είναι το σύνολο των Δήμων Ζαγοράς -Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου και Βόλου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 2.068.000,00 €.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το