Τοπικά

Ξεκινούν οι εγγραφές για το ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του «Αχιλλοπούλειου»

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», φορέας που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023, με ειδικότητες:
 Α΄ εξάμηνο: «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
 Γ΄ εξάμηνο: «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας»
 Γ΄ εξάμηνο «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Συγκεκριμένα:
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Στην παραπάνω ειδικότητα οι 25 θέσεις δύνανται να καλυφθούν με τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ (κάτοχοι ΒΕΚ), με δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.
5. Η ανανέωση των εγγραφών για τους ήδη εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους, θα πραγματοποιηθούν 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.
6. Οι εγγραφές των επιτυχόντων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, θα πραγματοποιηθούν από 28/8/2023 ΕΩΣ 6/9/2023.
Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Γ.Ν. Βόλου παρέχεται δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα που επιμερίζεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης με συνολική διάρκεια 960 ωρών, που οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) (τίτλος επιπέδου 5).
Οι κάτοχοι ΒΕΚ μετά τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μπορούν να αποκτήσουν άδειας άσκησης Επαγγέλματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δ.ΙΕΚ είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δε φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ (παρέχεται από το Δ.ΙΕΚ).
2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (φωτοτυπία)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
6. Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.ΙΕΚ)
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο». Πληροφορίες στα Γραφεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στις παρακάτω ημερομηνίες( ώρες γραμματείας 09:00-13:00) και στις παρακάτω ημερομηνίες εφημεριών :

– ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8/2023 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!
Διεύθυνση: Νηλείας 13, Αστέρια Αγριάς, 37300, Βόλος.
Τηλέφωνο : 24280 92200
Εmail : [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το