Τοπικά

Βρουκέλλωση σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Αγχίαλο και Αλμυρό

Μολυσμένη από βρουκέλλωση εντοπίστηκε εκμετάλλευση κτηνοτρόφου στη Νέα Αγχίαλο που αποτελείται από 555 πρόβατα. Τα ζώα που εντοπίστηκαν να ασθενούν είναι τρία. Επίσης μολυσμένη από βρουκέλλωση εντοπίστηκε εκμετάλλευση κτηνοτρόφου στον Αλμυρό που αποτελείται από 245 πρόβατα. Το ζώο που ασθενεί είναι ένα.
Τρία πρόβατα στη Νέα Αγχίαλο και άλλο ένα στον Αλμυρό εντοπίστηκαν με βρουκέλλωση σε δύο περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων, με τη μία εκμετάλλευση κτηνοτρόφου να αποτελείται από 555 πρόβατα και την άλλη από 245 πρόβατα αντίστοιχα.
Η βρουκέλλωση ή μελιταίος πυρετός είναι μια λοιμώδης νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ζώα, κυρίως από τα παραγωγικά (βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες, χοίροι) και σε μικρότερο βαθμό από ορισμένα άγρια (αγριόχοιρος, ελάφι, λαγός).
Οι μονάδες τέθηκαν σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από αυτή ζώων ευαίσθητων στη βρουκέλλωση. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και εξέρχονται με τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ τα θετικά ζώα τέθηκαν σε απομόνωση μέχρι να σφαγούν.

Η είσοδος της νόσου σε μια υγιή εκτροφή γίνεται κατά κύριο λόγο με τα μολυσμένα ζώα. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της νόσου παίζουν οι μετακινήσεις σε θερινούς βοσκότοπους, η ανάμιξη των κοπαδιών και η βόσκηση σε κοινούς λειμώνες. Είναι πλέον γνωστό ότι η νόσος στα πρόβατα συνήθως αυτοπεριορίζεται και δεν παρατηρείται παρατεταμένη απέκκριση του βακτηρίου από τα μολυσμένα ζώα. Χάρη σε αυτό το γεγονός η ασθένεια εύκολα περιορίζεται στις μονάδες που έχουν μικρό αριθμό ζώων. Αντίθετα, στα μεγάλα ποίμνια η μόλυνση συντηρείται, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού νεαρών ζώων που εισέρχονται κάθε χρόνο στην εκτροφή ως ανανεώσεις. Επιπλέον ιδιαίτερα κατά την περίοδο των τοκετών, η αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού ευνοεί τη διασπορά της νόσου στις εκτροφές με μεγάλο αριθμό ζώων.

Όπως αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής στη Μαγνησία θα γίνει επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης στις μονάδες, όπως επίσης και θα επισημανθούν εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων, οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι εμβρυϊκοί υμένες, τα αμνοερίφια που γεννήθηκαν νεκρά ή που πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννησή τους, θα καταστρέφονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των ζωικών υποπροϊόντων. Δείγματα θα σταλούν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης στη Λάρισα, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου. Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της μολυσμένης εκμετάλλευσης θα χρησιμοποιείται.
Θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα όλες οι εκμεταλλεύσεις σε ακτίνα 500 μέτρων από τη θετική σε βρουκέλλωση εκμετάλλευση και σε περίπτωση που η θετική εκμετάλλευση χρησιμοποιεί βοσκότοπο, απαγορεύεται η μετακίνηση άλλης εκμετάλλευσης σε αυτόν τον βοσκότοπο, πριν την παρέλευση 60 ημερών από τη στιγμή της αποχώρησης της θετικής εκμετάλλευσης.
Η ασθένεια μεταδίδεται στον άνθρωπο με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων, που προέρχονται από μολυσμένα ζώα και δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Επίσης, με τη χωρίς προστασία επαφή με μολυσμένα ζώα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το