Τοπικά

To έργο της αποχέτευσης στη Ν.Αγχίαλο φέρνει στην επιφάνεια τείχη των Φθιωτίδων Θηβών

Το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Αγχιάλου αλλάζει καθώς καθημερινά εντοπίζονται αρχαιότητες. Τα έργα που εκτελούνται περιλαμβάνουν τη συλλογή λυμάτων της Νέας Αγχιάλου σε τρία αντλιοστάσια απ’ όπου θα οδηγούνται με σύστημα μεταφοράς σε καταληκτικό σημείο του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Βόλου και εν συνεχεία στον Βιολογικό του Βόλου για επεξεργασία.

Η περιοχή της Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου αποτελεί περιοχή έντονου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, στην περιοχή που εκτελείται το έργο είναι κηρυγμένος και οριοθετημένος ο Αρχαιολογικός Χώρος των Φθιωτίδων Θηβών – Ν. Αγχιάλου, ο οποίος περιλαμβάνει την πρώιμη βυζαντινή πόλη των Θηβών, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η πόλη αναπτύχθηκε στη θέση της αρχαίας Πυράσσου, επινείου της μεσόγειας πόλης των Φθιωτίδων Θηβών, λόγω της σταδιακής μετακίνησης των κατοίκων στην περιοχή του λιμανιού. Η εκτέλεση του τεχνικού έργου υλοποιείται σε πυκνά δομημένο αρχαίο αστικό ιστό με αποτέλεσμα να εντοπίζονται σχεδόν καθημερινά αρχαιότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, αποφασίζεται επί τόπου του έργου, κατόπιν προφορικών εντολών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, η τροποποίηση της όδευσης είτε υψομετρικά είτε οριζοντιογραφικά για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων. Επιπρόσθετα, με έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου, γνωστοποιήθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ ότι δεν είναι δυνατή η διάνοιξη της εγκεκριμένης παραλιακής οδού Σταυρίδη στην περιοχή «Στούπι – Αλωνάκι» της Νέας Αγχιάλου σε δυο οικοδομικά τετράγωνα.

Η πρώτη τροποποίηση που θα γίνει στο έργο αφορά σε τμήμα των έργων συλλογής (εσωτερικό δίκτυο) ακαθάρτων του οικισμού της Νέας Αγχιάλου έως τα τρία κεντρικά αντλιοστάσια. Επίσης, τροποποίηση θα γίνει σε τμήμα των έργων μεταφοράς των λυμάτων εντός του οικισμού της Νέας Αγχιάλου έως το σημείο του δικτύου απ’ όπου θα οδηγούνται με σύστημα μεταφοράς στην ΕΕΛ Βόλου για επεξεργασία. Οι κυριότερες αλλαγές που ενσωματώνονται αφορούν στην κατάργηση του βαρυτικού αγωγού επί της οδού Ελευθερίας από την οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Βασιλειάδου λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων (τείχος παλαιάς πόλης) με αποτέλεσμα τα λύματα να παροχετευθούν στο αντιλιοστάσιο Α1 και όχι στο Α3, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη. Στην τροποποίηση του βαρυτικού δικτύου και του δικτύου καταθλιπτικών αγωγών σε τμήμα της παραλιακής περιοχής «Στούπι – Αλωνάκι» λόγω της αδιάνοικτης παραλιακής οδού Σταυρίδη, η οποία περιλαμβάνει: – Την προσθήκη νέου τεχνικού διέλευσης του αγωγού βαρύτητας κάτω από την κοίτη του Καζανορέματος . Τη μετατροπή μικρού τμήματος του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού σε μονό βαρυτικό έως το πρώτο αντλιοστάσιο, λόγω του μικρού πλάτους της οδού Πηλίου. Στην αρχική μελέτη διέρχονταν στο τμήμα αυτό, επιπρόσθετα του δίδυμου, ο δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός προς Βόλο, ο βαρυτικός συλλεκτήριος με τις αντίστοιχες διακλαδώσεις, καθώς επίσης υπήρχε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.

Θα υπάρξει κατάργηση του πρώτου φρεατίου τοπικής άντλησης λόγω της αδιάνοιχτης παραλιακής οδού και η διατήρηση του δευτέρου φρεατίου τοπικής άντλησης με τροποποίηση της όδευσης του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού από τη δυτική παρόχθια οδό του Καζανορέματος προς τον βαρυτικό αγωγό. Θα γίνει παράλληλο βαρυτικό δίκτυο ακαθάρτων στις οδούς Ελευθερίας, Αμυρά και Δημητριάδας για την τοποθέτηση των διακλαδώσεων ακαθάρτων λόγω του μεγάλου βάθους ροής του κεντρικού δικτύου ακαθάρτων. Θα γίνει επίσης τροποποίηση της όδευσης (σε οριζοντιογραφίες και μηκοτομές) βαρυτικών αγωγών σε όλες τις θέσεις αρχαιολογικών ευρημάτων.
Η τροποποίηση της μελέτης υπαγορεύεται από τις απρόβλεπτες περιστάσεις της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και διενέργειας των απαιτούμενων ανασκαφών, καθώς και της μη διάνοιξης της παραλιακής οδού Σταυρίδη στην περιοχή «Στούπι – Αλωνάκι», με συνέπεια την τροποποίηση της όδευσης (οριζοντιογραφίες και μηκοτομές) των βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων, και κατ’ επέκταση των Αντλιοστασίων ακαθάρτων. Η τροποποίηση της μελέτης διατηρεί τον βασικό σχεδιασμό της αρχικής μελέτης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το