Τοπικά

Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης σε σχολικά και δημοτικά κτήρια Δ. Βόλου – Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών

 

Σε εργασίες συντήρησης φορητών μέσων πυρόσβεσης σχολικών και δημοτικών κτηρίων προχωρεί ο Δήμος Βόλου, ενώ τη σχετική μελέτη ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 6.504,9 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται απρόβλεπτες δαπάνες για επιπλέον εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων και για απαραίτητα ανταλλακτικά εφόσον απαιτηθούν, η προμέτρηση και κοστολόγηση των οποίων είναι δύσκολη εκ των προτέρων. Ο χρόνος περαίωσης της συντήρησης και της συμπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων όλων των κτηρίων είναι τέσσερις μήνες από την έναρξη των εργασιών.
Εγκρίθηκε επίσης η μελέτη για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης-αξιολόγησης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Βόλου. Η διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνει:
– έλεγχο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,
– έλεγχο εξοπλισμού σύμφωνα με την σειρά προτύπων ΕΝ1176 που ισχύουν στην Ελλάδα,
-έλεγχο εγκατάστασης του εξοπλισμού και συγκεκριμένα.
Α) των θεμελιώσεων ώστε να μην παρουσιάζουν κίνδυνο.
Β) του ελάχιστου χώρου που απαιτείται για την ασφαλή χρήση.
-Δοκιμή των υλικών απορρόφησης κρούσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1177 για τον προσδιορισμό του κρίσιμου ύψους πτώσης, μέσω διακριβωμένου μετρητικού εξοπλισμού HIC test , τόσο στις παιδικές χαρές με βότσαλο ασφαλείας όσο και στις παιδικές χαρές με συνθετικό δάπεδο.
-Έκδοση τεχνικής έκθεσης αρχικής επιθεώρησης.
-Επανέλεγχος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της συμμόρφωσης (αν απαιτείται).
-Έκδοση Βεβαίωσης για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης βάσει της τεχνικής έκθεσης επιθεώρησης.
Μία ακόμη μελέτη που εγκρίθηκε αφορά τις εργασίες πολυουρεθανικού υλικού σε εξωτερικά γήπεδα καλαθοσφαίρισης. Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες είναι το 7ο – 9ο Γυμνάσιο Βόλου, το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βόλου και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου με τον προϋπολογισμό της ανάθεσης να ανέρχεται σε 16.505,64 ευρώ με το ΦΠΑ.

Κιγκλιδώματα και σίτες σε σχολικά κτήρια
Ακόμη εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και σιτών στο δημοτικό συγκρότημα σχολικών κτηρίων 18ο-29οΔημοτικά και 32ο-10ο Νηπιαγωγεία Βόλου. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση θα τοποθετηθούν 27,61 μέτρα μεταλλικού κιγκλιδώματος ως προσθήκη μετά από απομάκρυνση της ήδη τοποθετημένης υπάρχουσας σίτας περίφραξης από την οδό Μετσόβου. Η τοποθέτηση του κιγκλιδώματος προσβλέπει αφενός στην ασφάλεια των παιδιών των Νηπιαγωγείων που έχουν πρόσβαση από αυτή την πλευρά του δρόμου και αφετέρου στη μείωση της επικινδυνότητας που εγκυμονούσε η παραμονή της υφιστάμενης κατεστραμμένης σίτας.
Εγκρίθηκε επίσης η μελέτη για την τοποθέτηση γυψοσανίδας για διαχωρισμού χώρου της αποθήκης του Τμήματος Συντηρήσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το