Τοπικά

Συνέντευξη του προϊσταμένου Κ. Μαυρουδή στη “Θ”: Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας στον Βόλο

Σε σύνοψη της παρουσίας και των παρεμβάσεων της Επιθεώρησης Εργασίας (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων) του Ν. Μαγνησίας για τα πεπραγμένα του 2023, καθώς και του περιρρέοντος εργασιακού κλίματος στην τοπική μας κοινωνία, ο προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Κώστας Μαυρουδής, αναλύει τα δεδομένα της χρονιάς που πέρασε.

Κύριε Μαυρουδή, ως προϊστάμενος του Τμήματος των Εργασιακών Σχέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε καταρχήν για τα πεπραγμένα του Τμήματός σας κατά το έτος 2023 και την εν γένει δραστηριοποίηση της Υπηρεσίας σας;
Οι άξονες αυτής της ενημέρωσης έχουν διττό χαρακτήρα:
Αφενός, περιλαμβάνουν τη δραστηριοποίηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ως παρεμβατική Υπηρεσία, αποτυπωμένη σε δράσεις και νούμερα και αφετέρου, να κατανοήσουμε τη δυναμική των ανθρώπων – επιθεωρητών, που κινούνται πίσω και μπροστά από τα άχρωμα και ανέκφραστα νούμερα.
Πρώτος άξονας (πεπραγμένα).
1) Συνολικώς, πραγματοποιήθηκαν 1.300 και πλέον έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της τυχαίας επιλογής, των στοχευμένων από τη Διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκείνων (με ιδιαίτερα αυξητική τάση) που προέρχονται από ανώνυμες κυρίως καταγγελίες ή μέσω τηλεφωνικών παρεμβάσεων ή μέσω της γραμμής 155 ή μέσω της ψηφιακής πύλης της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr). Εννοείται ότι όλη η διαδικασία των Διοικητικών κυρώσεων παρακολουθείται και υλοποιείται από τους εκάστοτε, κατά περίπτωση, επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.
2) Επεβλήθησαν Διοικητικές Κυρώσεις, ύψους 1.000,000 €.
3) Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία μας περίπου 250 Εργατικές Διαφορές, εκ των οποίων οι 150 επιλύθηκαν με ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων, οι 10 ματαιώθηκαν μετά από τηλεφωνική παρέμβαση των επιθεωρητών μας με θετική έκβαση για τους εργαζόμενους, οι 40 παραπέμφθηκαν κατόπιν μηνύσεων ή μηνυτήριων αναφορών των επιθεωρητών μας προς δικαστική διερεύνηση και επίλυση και για τις υπόλοιπες 50 διά δελτίων ελέγχων, υπεβλήθηκαν οι δέουσες Διοικητικές κυρώσεις. Μόνο το 2023 εξεδόθηκαν 585 Βιβλιάρια προστασίας Ανηλίκων, από τους επιθεωρητές του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
4) Πέραν όλων αυτών, η Υπηρεσία μας εξυπηρετεί ετησίως με πληροφορίες και συμβουλευτικές παρεμβάσεις διά ζώσης περίπου τους 5.000 πολίτες και άλλους τόσους εξυπηρετεί τηλεφωνικώς, εγκρίνει Κανονισμούς Εργασίας, ελέγχει τις συνθήκες τήρησης των προϋποθέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, επιλαμβάνεται όλων των περιπτώσεων που αφορούν βία και παρενόχληση στην εργασία, ηθική και σεξουαλική βλάβη, ενημερώνει συνδικαλιστικούς φορείς και σωματεία, ελέγχει την εμπορία ανθρώπων, πάντα στο πλαίσιο της εργασιακής ενασχόλησης.

Πέραν της κατατοπιστικής εικόνας που μας δίδετε, βάσει των στοιχείων που μας κοινολογείτε, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα εάν το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Νομού μας, συμπεριλαμβανομένων και των Β. Σποράδων, είναι επαρκώς στελεχωμένο και ικανό να αντεπεξέλθει στον τεράστιο, ομολογουμένως, όγκο εργασίας, που καλείσθε να φέρετε εις πέρας. Ποια είναι η θέση σας;
Δεύτερος άξονας.
Το τμήμα στο οποίο προΐσταμαι (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων) απασχολεί σε πλήρη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένου εμού, 10 επιθεωρητές (εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται με απόσπαση στη Σλοβακία), εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας. Οι ως άνω επιθεωρητές καλούνται να φέρουν εις πέρας τον τεράστιο όγκο προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που προκύπτουν από τα πολυποίκιλα εργασιακά πεδία.
Βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η αγαστή συνεργασία τόσο με τον περιφερειακό διευθυντή, κ. ΜΙΧΟ ΑΝΔΡΕΑ, όσο και με τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού της Περιφέρειας κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ σε κάθε πρόβλημα που χρειάζεται η δική τους παρέμβαση, όσο και η άμεση και θετικότατη συνδρομή και βοήθεια της Αστυνομίας.
Σήμερα, στις απαρχές του 2024, μπορώ να υπερηφανευτώ και στη σκέψη μου και δημόσια, ότι οι συνάδελφοί μου διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελούς αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων καλούνται να επιλύσουν, γεγονός που δεν υπογραμμίζει μία, απλή στιφτή και στατική επιβράβευση, που τη θεωρώ ώς εύλογη και εκ των ουκ άνευ, αλλά κυρίως, δημιουργούν παράδοση και πρότυπο υγιούς κοινωνικής παρέμβασης, ένα λιθαράκι στο ευ γίγνεσθαι και στο ευ κοινωνείν.

Τελικά, ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η γνωσιολογική και αυτογνωσιολογική κατάρτιση που υποχρεωτικά, ίσως, θα αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία της προσωπικότητας των επιθεωρητών του Τμήματος των Εργασιακών Σχέσεων;
1) Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ρόλος των Επιθεωρητών Εργασίας συνέχει μεν την απαραίτητη ιδιομορφία του «στενώς» ευνοούμενου πλήρως καταρτισμένου Δημοσίου Στελέχους, αλλά συγχρόνως και του δικαίου κριτή, του αναμορφωτή, του παιδαγωγού, του ψυχολόγου, του ανερυθρίαστου και κρυστάλλινου πομπού και δέκτη της Υπηρεσίας που υπηρετεί τον κρίσιμο τομέα της προστασίας, εξομάλυνσης και καθιέρωσης δικαίων και νόμιμων Εργασιακών Σχέσεων, που αποτελεί και βασικό πυλώνα του γενικότερου εύρους των ανθρώπινων σχέσεων. Ο ρόλος, λοιπόν, έχει την εγγενή ιδιαιτερότητα, του να μην απευθύνεται, απλά, γενικώς και αορίστως, στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά συγχρόνως, θα πρέπει να κινείται απαραίτητα σε ατμόσφαιρα ικανοποίησης του «περί Δικαίου αισθήματος» τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες, που πιθανόν να αντιμετωπίσουν, κατά περίπτωση, τις σύμφωνες με τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου, Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις.
2) Προς επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται όπως το προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων) να υπηρετεί αδιαλείπτως και αόκνως τις Αξίες της εντιμότητας, της αυταπάρνησης, της προσφοράς, της κατανόησης, χωρίς οιαδήποτε υποψία ανήθικης επικοινωνία και συναλλαγής, στραβισμού, εξυπηρέτησης έτερων επιλογών ή συμφερόντων, ατομισμού και επιδίωξης προσπορισμού παράτυπου, παράνομου και παρασιτικού προσωπικού οφέλους.

Και μία τελευταία ερώτηση ή μάλλον θα θέλαμε να μας διατυπώσετε την προσωπική σας θέση και σύμφωνα με την εμπειρία των 40 και πλέον ετών στο εργασιακό γίγνεσθαι, για το επίπεδο εργασιακής και επιχειρησιακής συνειδητοποίησης της τοπικής ή και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας…
Πρόκειται για αναζήτηση και έκφραση καθαρά προσωπικής θέσης, που θα εκφραστεί ως συνθετική φωνή ενός ανθρώπου με περιορισμένο γνωσιολογικό και αντιληπτικό ορίζοντα, μα που είναι συγχρόνως, πολίτης, εργαζόμενος, επιθεωρητής των εργασιακών σχέσεων, γονιός, εραστής του Δίκαιου, της Δημοκρατίας και των οραμάτων, αλλά στην ερώτησή σας θα εκφράσω τη στενή μου υπηρεσιακή άποψη, έστω και αν υποκρύπτει μία πιο συνθετική άποψη.
Η ιδεολογική, δεοντολογική, ηθική χροιά και νοοτροπία, που διακατέχει το σύνολο της τοπικής (μα και της ευρύτερης ελληνικής) κοινωνίας μας και που αποτυπώνεται ως παρεπόμενη δυναμική, από τις δράσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, μου δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και ανησυχίες.
Λαμβανομένου πάντοτε υπόψιν, των ελλειμμάτων της Διοικητικής υποδομής και των καθημερινών αγκυλώσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, παρεπόμενα, οι επιχειρήσεις), ενώ διαπιστώνω ότι έχει παγιωθεί ένα ιδιαίτερο υγιές κλίμα αποδοχής της προσφοράς των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων και φορέων τόσο σε μαζική εκπροσώπηση, όσο και σε ατομική, εν τούτοις φρονώ ότι το τεράστιο ποσό (κατ’ εμέ) του 1.000,000 € των Διοικητικών κυρώσεων υποδηλώνει και απεικονίζει έντονα αρνητικά συναισθήματα για τη φορά της κοινωνίας, για τη χροιά της κληρονομούμενης αίσθησης της νομιμότητας, για την εκτίμηση και σεβασμό της αξιοπρέπειας και των αναγκών του συνανθρώπου.
Στις «μεγάλες» επιχειρήσεις, με τα οργανωμένα λογιστήρια, η παραβατικότητα βαίνει εντόνως φθίνουσα, με αυξανόμενη την αίσθηση ότι αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα και στη Διοίκηση επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις επιταγές του Maslow και του Tsakiri. Φυσικά, κατά περίπτωση (η νοοτροπία τού εκάστοτε επιχειρηματία είναι θεμελιώδους σημασίας στην ποιοτική αντιμετώπιση του εργαζόμενου) υπάρχουν ικανά περιθώρια βελτίωσης τόσο στις συνθήκες εργασίας, όσο και στον εκδημοκρατισμό των εργασιακών σχέσεων. Στις μικρότερες επιχειρήσεις συναντούμε περισσότερη παραβατικότητα όλων των πεδίων και αντίστοιχα έχουμε πολύ ικανότερα περιθώρια βελτίωσης.
Φυσικά, δείκτης αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η αυτόβουλη, αυθόρμητη και ενστικτώδης, τελικά, συμμόρφωση και τήρηση των διατάξεων του Εργατικού Δικαίου και όχι βέβαια, η συμμόρφωση, ως απόρροια του φόβου του ελέγχου, των Διοικητικών κυρώσεων ή των παρεπόμενων ποινικών κυρώσεων. Παρήγορο, πάντως, είναι ότι όσο παγιώνεται στην κοινωνία η εμπιστοσύνη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων της Επιθεώρησης εργασίας, τόσο περισσότεροι εργαζόμενοι (ή και εργοδότες) προσφεύγουν σε αυτή, τόσο πιο βατά αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα, τόσο λιγότερες υποθέσεις καταλήγουν στα Δικαστήρια, τόσο περισσότερο παγιώνεται το κλίμα νομιμότητας. Αυτό, μας υπενθυμίζει τον βασικότατο ρόλο που διαδραματίζουν οι συνάδελφοί μου (σε ολόκληρη την Επικράτεια) και τη σημασία του «καθαρού» της ελεγκτικής κεφαλής.
Εν κατακλείδει, όλα αυτά μας οδηγούν, στην εκτίμηση της πρωτεύουσας σημασίας, της ανάγκης για εις βάθος και εις έκταση Παιδεία, διότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να απομειώσουμε την εντύπωση, αλλά και τις νοοτροπίες που σπέρνουμε ως κοινωνία για την πολιτιστική μας βαθμίδα, για το επίπεδο αξιολόγησης της ηθικής μας, της κοινωνικοποίησής μας, της αντίληψής μας, της συνειδητοποίησής μας.
Προσδοκώ τα καλύτερα, άλλωστε ο Χρόνος είναι Αξίες…

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το